Hannu Saha kansanmusiikin professoriksi Sibelius-Akatemiaan

Hannu Saha. Kuva: Pertti Nisonen.Sibelius-Akatemian hallitus on nimittänyt kansanmusiikin professorin virkaan filosofian tohtori, dosentti Hannu Sahan. Professuuri täytettiin kutsumismenettelyllä viiden vuoden määräajaksi 1.1.2009 - 31.12.2013. Virkakauden alkamiseen saakka Hannu Saha toimii nykyisessä tehtävässään Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajana. Hänet on nimitetty tehtävään vuonna 2004 ja hän hoitaa sitä nyt toista kauttaan. Opetusministeriö nimittää Taiteen keskustoimikuntaan puheenjohtajan vuodeksi 2009. 

Hannu Saha on aiemmin toiminut muun muassa Kansanmusiikki-instituutissa koulutusohjaajana ja johtajana, taiteellisena johtajana ja johtajana Kansantaiteenkeskuksessa, etnomusikologian professorina (mvs) ja musiikintutkimuksen laitoksen johtajana Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt myös Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla tuntiopettajana ja ohjaajana sekä vuodesta 1998 lähtien dosenttina Tampereen yliopistossa. Filosofian tohtorin tutkinnon Hannu Saha on suorittanut Tampereen yliopistossa vuonna 1996.

Tiedote nimityksestä on luettavissa Sibelius-Akatemian verkkosivuilla.