Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan voi hakea 12 huhtikuuta saakka

Jyväskylän ylioiston Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoita kulttuurialojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Valmistuneet maisterit (YTM tai FM) työskentelevät kulttuurihallinnon eri tasoilla, opetus- ja tutkimustehtävissä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, tiedotusvälineissä, taidelaitoksissa ja alan yhdistyksissä.

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut syventävien opintojen kokonaisuus (vähintään 120 op). Tutkinto antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisten merkitysten ja muutosten arvioinnissa. Ohjelmassa tarkastellaan kulttuuri- ja taidepolitiikan malleja ja käytäntöjä, osallistumista, monikulttuurisuutta ja kansalaisuutta, taiteen ja teknologian välistä suhdetta sekä kulttuurin taloutta, hallintaa ja poliittisuutta.

Ohjelma on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon (180 op) tai vastaavan opintomäärän suorittaneille, joiden opintoihin sisältyy yhteiskuntatieteellisiä aineita ja/tai taide- ja kulttuuriaineita. Maisteriohjelmaan otetaan enintään 24 opiskelijaa. Ohjelma johtaa pääaineen mukaan joko YTM tai FM-tutkintoon ja antaa jatkokoulutuskelpoisuuden tutkinnon sisällöstä riippuen joko yhteiskuntatieteellisessä tai humanistisessa tiedekunnassa.

Haku ohjelmaan tapahtuu Jyväskylän yliopiston hakulomakkeella (kulttuuripolitiikan maisteriohjelma). Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee toimittaa tiedot suoritetuista opinnoista sekä erillinen, vapaamuotoinen perustelu hakemiselle. Hakemukset opintosuorituksineen tulee lähettää postitse 12.4.2011 mennessä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoja

Lisätietoja: Yliopistonopettaja Sakarias Sokka, sakarias.sokka(at)jyu.fi, p. 014 260 3367, professori Anita Kangas, anita.kangas(at)jyu.fi, p. 014 260 3113, amanuenssi Tellervo Helin, tellervo.a.helin(at)campus.jyu.fi, p. 014 260 1384.