Tuki kulttuurialan yhteistyöhön kehitysmaissa haettavana

Ulkoasiainministeriö myöntää tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin. Toteuttajina voi toimia kulttuurivaikuttajia tai -järjestöjä, paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä sekä oppilaitoksia niin kohdemaassa kuin Suomessa. Hankkeilla edistetään kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä ja tuetaan moniarvoisen kulttuurin kehittämistä.

Tuki kohdennetaan pääasiassa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaihin sekä muihin Suomen kehitysyhteistyön kannalta tärkeisiin maihin.
Suomen kehitysyhteistyön kohdemaat

Kehitysyhteistyömäärärahoin toteutettavat kulttuurihankkeet ja niiden tavoitteet noudattavat Suomen kehityspoliittista ohjelmaa. Niitä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Suomen kehityspoliittinen ohjelma

Kulttuuriyhteistyön suositeltavia toimintamuotoja ovat työpajat ja muut kokemusten tasa-arvoiseen vaihtoon tähtäävät hankkeet. Hankkeilla aikaansaadaan ja vahvistetaan suomalaisten ja kehitysmaatoimijoiden pitkävaikutteista yhteistyötä.

Kulttuuriyhteistyössä huomioidaan naisten ja miesten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön. Tällä yhteistyömuodolla ei voida rahoittaa hankkeita, jotka saavat rahoitusta tai joita voidaan rahoittaa muista kehitysyhteistyön rahoitusinstrumenteista (paikallisen yhteistyön määräraha, bi- ja kansalaisjärjestöhankkeet).

Kulttuuriyhteistyöhankkeita tulee suunnitella yhteistyössä Suomen edustustojen kanssa.

Hakuohjeet ja –lomakkeet:
Kehityspoliittisen kulttuurihankkeen suunnitelma
Tukihakemus kehitysmaassa toteutettavaan kulttuurihankkeeseen
Kehityspoliittisen kulttuurihankkeen raportti

Hakemukset tulee lähettää 28.02.2011 klo 16.15 mennessä osoitteella:
Ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, VKO-10, PL 480, 00023 Valtioneuvosto
tai
Ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, VKO-10, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki

Lisätietoja hakumenettelystä puhelimitse Inkeri Aalto (09) 160 55826 tai sähköpostilla inkeri.aalto(at)formin.fi