Tehtävä käsissämme -taidetoimikuntaseminaari Helsingin Säätytalolla 29. – 30. maaliskuuta

Taidetoimikuntien asiantuntijajäsenet ja henkilöstö kokoontuvat työseminaariin Helsingin Säätytalolle 29.-30. maaliskuuta. Kutsuseminaari toimii lähtölaukauksena koko toimikuntalaitoksen yhteiselle strategiatyölle.

Seminaarin aiheeseen johdattavat johtaja Ismo Silvo Yleisradiosta, jonka aiheena on julkisen palvelun laitoksen strategiatyö sekä johtaja Venu Dhupa Creative Scotlandista, joka puhuu organisaatiomuutoksesta, muutostarpeesta ja sen hallinnasta.

Työskentely tapahtuu rinnakkaisissa ryhmissä, joiden teemoja ovat: Toimikuntien rooli luovan talouden kentässä, Taiteilijoiden toimeentulo, Monikulttuurisuus taiteen edistämisessä sekä Kansalaisen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin.

Toisen seminaaripäivän aiheina ovat: Lastenkulttuuri toimikuntatyössä, Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, Festivaalit ja tukipolitiikka sekä Kansainvälinen liikkuvuus

Taidetoimikuntien jäsenten ääntä, asiantuntemusta ja näkökulmia halutaan saada esiin nyt kun toimikuntalaitokselle luodaan yhteisiä toimintalinjauksia. Toimikuntalaitoksen muodostavat Taiteen keskustoimikunta (TKT), yhdeksän valtion taidetoimikuntaa sekä 13 alueellista taidetoimikuntaa, jotka liittyivät TKT:hen vuoden 2008 alusta. Toimikunnissa työskentelee luottamushenkilöinä lähes kaksisataa eri taiteen alojen ja kulttuurin asiantuntijaa sekä 50 työsopimussuhteista läänintaiteilijaa. Toimikuntien jakama tuki taiteelle on vuosittain noin 28 miljoonaa euroa.

Kutsuseminaarin ohjelma