Arvostelijoiden ja monitaiteellisten hankkeiden apurahoina ja avustuksina jaettu 70 000 euroa

Taiteen keskustoimikunta on myöntänyt arvostelijoiden ja monitaiteellisten hankkeiden apurahat ja avustukset vuodelle 2010. Hakemuksia saapui 105 kpl ja apurahoja ja avustuksia myönnettiin 19 hankkeeseen yhteensä 70 000 euroa.

Apurahojen ja avustusten saajat