Taiteilijan asema 2010 -tutkimus käynnistyy

Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikkö toteutti kymmenen vuotta sitten ensimmäisen kaikki taiteenalat kattavan tutkimuksen suomalaisen taiteilijakunnan rakenteesta ja tulotasosta. Kaija Rensujeffin tutkimus (Taiteilijan asema – raportti työstä ja tulonmuodostuksesta eri taiteenaloilla, taiteen keskustoimikunta 2003) on ollut ilmestymisestään asti laajasti tiedotusvälineiden, tutkijoiden ja hallinnon käytössä. Viimeisimpänä julkaisun tuloksia on hyödynnetty selvityshenkilö Tarja Cronbergin raportissa (2010) luovan alan työntekijöistä. Koska kysyntää päivitetylle tutkimukselle on ilmennyt, taiteen keskustoimikunnassa on päätetty käynnistää vuoden 2010 tilannetta kartoittava tutkimushanke kuluvana keväänä.

Perjantaina 4. maaliskuuta joukko taiteilijajärjestöjen edustajia kokoontui Tieteiden talolle tutkimusyksikön kutsusta keskustelemaan tulevasta tutkimuksesta. Tilaisuudessa tutkija Kaija Rensujeff esitteli suunnitelmaa tulevasta tutkimuksesta sekä keskeisiä muutoksia suhteessa edelliseen tutkimukseen. Keskustelussa tuotiin esiin monia tärkeitä näkökulmia tulevan tutkimuksen tutkimusjoukon kokoamisesta ja kyselylomakkeen sisällöstä. Näitä olivat muun muassa taiteenalajakauman laajentaminen erityisesti sarjakuvan ja mediataiteen osalta sekä soveltavan taiteen, monikulttuurisuuden ja muiden uusien ilmiöiden mahdollisimman kattava huomioon ottaminen kyselylomaketta valmisteltaessa. Tilaisuudessa sovittiin, että järjestöt toimittavat tutkimuksen käyttöön jäsentensä osoitetiedot sekä saavat kommentoitavakseen valmisteltavan kyselylomakkeen ennen sen lähettämistä.

Kuten aikaisempikin, myös nyt käynnistyvä tutkimus toteutetaan otokseen perustuvana kyselytutkimuksena, jossa tutkimusjoukko muodostuu eri alojen taiteilijajärjestöjen jäsenistä ja vuonna 2010 valtion taiteilija-apurahan saaneista. Kysely toteutetaan touko-syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Tutkija Kaija Rensujeff, etunimi.sukunimi@minedu.fi, p. 09 – 1607 6977
ja
Yksikön päällikkö Paula Karhunen, etunimi.sukunimi@minedu.fi, p. 09 – 1607 7202