Kulttuurilehtien tukemiseen hieman yli miljoona euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 070 000 euroa tukea kulttuurilehdille. Tuesta myönnettiin 149 lehdelle yhteensä 866 000 euroa kulttuurilehtien toimitus- ja painatuskustannuksiin, 37 000 euroa 11 lehden kehittämiseen, 63 300 euroa 12 verkkolehden toimittamiseen ja 70 000 euroa levikin edistämiseen. Lisäksi 33 700 euroa myönnetään kirjastoille käytettäväksi kulttuurilehtien ostotukeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 070 000 euroa tukea kulttuurilehdille. Tuesta myönnettiin 149 lehdelle yhteensä  866 000 euroa kulttuurilehtien toimitus- ja painatuskustannuksiin,  37 000 euroa 11 lehden kehittämiseen,  63 300 euroa 12 verkkolehden toimittamiseen  ja  70 000 euroa levikin edistämiseen. Lisäksi 33 700 euroa myönnetään kirjastoille käytettäväksi kulttuurilehtien ostotukeen.

Eniten tukea myönnettiin kulttuurilehtien kattojärjestölle Kultti ry:lle, joka sai levikin tukemiseen 50 000 euroa. Voima-lehdelle myönnettiin 34 000 euroa, Ny tid -lehdelle 30 000 euroa, Taide-, Teatteri-, Nuori Voima- sekä Kaltio- lehdelle kullekin 25 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kulttuurilehtitukea Suomessa ilmestyville, pääsääntöisesti maksullisille, ei sanomalehtityyppisille lehdille, jotka ylläpitävät yhteiskunnallista keskustelua kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskonnollisesta elämästä.

Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehden kustantajalle kehittely-, toimitus-, painatus-, jakelu- ja kuljetuskustannusten peittämiseen, edellyttäen, että lehti ilmestyy säännöllisesti ja on ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan. Avustusta voidaan myöntää myös kulttuurilehtien levikin edistämiseen, verkkosivujen tai verkkolehden kehittämiseen sekä yhteistyö- ja muihin kehittämishankkeisiin koskien esimerkiksi lehtien toimittamista, markkinointia, myyntiä ja sisällöllistä kehittämistä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset kuultuaan kulttuurilehtilautakuntaa.

Luettelo myönnetyistä avustuksista OKM:n nettisivuilla.

Lisätietoja: ylitarkastaja Laura Mäkelä puh. 09-160 77025.