Kuvataiteen avustuksiin jaettiin 860 000 euroa

Valtion kuvataidetoimikunta on jakanut 860 000 euroa kuvataiteen kohdeapurahoihin, erityisavustuksiin ja toiminta-avustuksiin vuodelle 2010. Kohdeapurahoja jaettiin 119 kuvataiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 260 000 euroa.

Hakemuksia saapui 637. Erityisavustuksia jaettiin 22 yhteisölle, yhteensä 98 000 euroa. Kuvataiteen näyttelytoimintaan jaettiin 502 000 euroa, 32 yhteisölle. Erityis- tai toiminta-avustusta haki 88 yhteisöä.

Apurahojen ja avustusten saajat