Lastenkulttuurin avustuksiin jaettiin 480 000 euroa

Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaosto on jakanut 480 000 euroa lastenkulttuurin kohdeapurahoihin ja erityisavustuksiin vuodelle 2010. Kohdeapurahoja jaettiin 56 taiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 180 300 euroa. Hakemuksia saapui 188. Erityisavustuksia jaettiin 70 yhteisölle, yhteensä 299 700 euroa. Hakijoita oli 176.

Lastenkulttuurijaosto painotti hankkeita, jotka edistävät taiteilijan ja lapsen välistä vuorovaikutusta taidekasvatuksessa tai kehittävät koululaisten iltapäivätoiminnan taidesisältöjä. Lisäksi suosittiin monikulttuurisuutta sekä lasten ja nuorten omaa tekemistä edistäviä hankkeita.

Apurahojen ja avustusten saajat