Pirkanmaan taidetoimikunta hakee maakuntaa aktivoivaa läänintaiteilijaa

Pirkanmaan taidetoimikunta hakee läänintaiteilijaa 1.9.2011 alkavaan kahden vuoden työsuhteeseen. Läänintaiteilijan tehtävänä on edistää pirkanmaalaisten jokapäiväiseen elinympäristöön liittyvää taiteellista toimintaa ja aktivoida heitä kommentoimaan taiteen keinoin elämää, maailmaa ja omaa yhteisöään. Se edellyttää yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotka voivat olla taideyhteisöjen lisäksi minkä alan organisaatioita hyvänsä.

Tehtävässään läänintaiteilija toimii koko Pirkanmaan alueella ja hänen keinoinaan voivat olla mm. katutaide, kaupunkitaide, sarjakuva sekä rakennus- ja ympäristötaide. Häneltä edellytettävä visuaalisten taiteiden koulutus on taustana tehtävän hoitamiselle, mutta läänintaiteilijalla toivotaan olevan myös valmiuksia sisällyttää hankkeisiinsa tekstintuottamisen ja esittävien taiteiden elementtejä. Pirkanmaan taidetoimikunnan muut läänintaiteilijat edustavat elokuva- ja säveltaidetta ja toimivaa yhteistyötä heidän kanssaan pidetään tärkeänä.

Haettavalta työntekijältä odotetaan visuaalisten taiteiden erityistuntemusta, mutta hänen tehtäväkuvansa toivotaan laajenevan myös niiden ulkopuolelle ja keskeistä tehtävän hoidossa ovat tartuntapinnat tähän hetkeen ja kyky soveltaa sen edellyttämiä taiteen keinoja käyttäviä ilmaisumuotoja. Taidetoimikunta odottaa, että hakijoilla on kokemusta projektihallinnasta, ihmissuhdetaitoja, tiedotusosaamista, tietoteknisiä valmiuksia ja hyvää itsensä ilmaisukykyä, myös muilla kuin suomen kielellä. Työ itsessään vaatii organisointi- ja yhteistyökykyä sekä taloushallintaa.

Taidetoimikunta pitää etuna näyttöä omasta taiteellista toiminnasta ja työkokemuksesta lasten ja nuorten sekä erilaisten erityisryhmien parissa.

Palkkauksesta ja muista työehdoista on tietoa Internet-osoitteessa www.pirkanmaantaidetoimikunta.fi ja lisäkysymyksiin vastaa pääsihteeri Armas Ketonen, puh. 040 579 2332, e-mail armas.ketonen(at)minedu.fi.

Hakemukset tulee jättää 15.4.2011 klo 16.15 mennessä ja ne toivotaan jätettävän Heli-työnhakupalvelun www.valtiolle.fi kautta. Tehtävän työavain on 600-59-11.

Sähköisessä rekrytointointijärjestelmässä pyydetään hakijoita esittelemään myös omia ideoitaan toimikauden läänintaiteilijahankkeista, kertomaan aikaisemmista Pirkanmaa-yhteyksistään sekä sen, voiko ottaa tehtävän vastaan 1.9.2011 alkaen.