Sirkustaiteelle 300 000 euroa

Taiteen keskustoimikunnan sirkustaidejaosto on myöntänyt sirkustaiteen apurahoja ja avustuksia yhteensä 300 000 euroa vuodelle 2010.

Hakemuksia saapui 77 kappaletta ja apurahoja ja avustuksia myönnettiin 23 hakijalle.

Apurahojen ja avustusten saajat