Uudenmaan taidetoimikunnassa haettavana läänintaiteilijan toimi

Uudenmaan taidetoimikunnassa on haettavana läänintaiteilijan toimi. Läänintaiteilijaksi haetaan taiteellisen koulutuksen saanutta henkilöä, jonka tehtävänä on koordinoida ja järjestää taide- ja kulttuuritoimintaa sairaaloissa sekä hoitolaitoksissa. Läänintaiteilijan toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito kuntien päättäjiin sekä kulttuuri-, terveys- ja sosiaalitoimen edustajiin. Yhteistyötahoja ovat lisäksi vanhus- ja potilasjärjestöt, terveys- ja sosiaalialan oppilaitokset, taidekorkeakoulut sekä tutkimusta tekevät yliopistot.

Uudenmaan taidetoimikunnassa on haettavana läänintaiteilijan toimi.
Läänintaiteilijaksi haetaan taiteellisen koulutuksen saanutta henkilöä, jonka tehtävänä on koordinoida ja järjestää taide- ja kulttuuritoimintaa sairaaloissa sekä hoitolaitoksissa. Läänintaiteilijan toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito kuntien päättäjiin sekä kulttuuri-, terveys- ja sosiaalitoimen edustajiin. Yhteistyötahoja ovat lisäksi vanhus- ja potilasjärjestöt, terveys- ja sosiaalialan oppilaitokset, taidekorkeakoulut sekä tutkimusta tekevät yliopistot.

Hakijalta edellytetään oman taiteenalansa syvällistä tuntemusta ja perehtyneisyyttä hoitolaitoskenttään. Työ on itsenäistä ja vaatii organisointikykyä ja valmiutta toimia yhteistyössä yllä mainittujen tahojen kanssa.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää ehdotus toimenkuvaksi ja ansioluettelo, josta käy ilmi hakijan koulutus ja työkokemus. Läänintaiteilijan määräaikainen toimi on kolmivuotinen ja alkaa 1.12.2008 tai sopimuksen mukaan. Palkka on 2 360 euroa/kk.

Hakemus toimitetaan osoitteella Uudenmaan taidetoimikunta, PL 110, 00521 HELSINKI. Hakemuksen on oltava perillä 20.10.2008 klo 16.15 mennessä. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Lisätietoja antavat intendentti Satu Angervo, puh. 0500 591 221 ja
ma. pääsihteeri Helena Laahanen, puh. 071 873 2616 tai 040 839 4238.

www.taiteenkeskustoimikunta.fi/uudenmaantaide