Tanssitaidetoimikunta perusti sirkusalan asiantuntijaryhmän

Tanssitaidetoimikunta on perustanut sirkusalan ammattilaisista koostuvan asiantuntijatyöryhmän vuosille 2011 – 2012. Työryhmään kutsuttiin sirkuskentän ehdotusten pohjalta viisi sirkusalan asiantuntijaa: ohjelmapäällikkö Kaarina Gould, tutkintovastaava Petri Heikkilä, tutkija Heikki Nevala, toimittaja Jussi Tossavainen sekä projektivastaava Riikka Åstrand. Lisäksi työryhmään kuuluu tanssitaidetoimikunnan jäsen Anja Lappi. Sihteerinä toimii taidesihteeri Mari Karikoski.

Asiantuntijaryhmän perustaminen liittyy vuoden alusta toteutettuun Taiteen keskustoimikunnan organisaatiouudistukseen. Erillistä sirkustaiteen jaostoa ei enää asetettu vaan jaoston tehtävät siirrettiin valtion tanssitaidetoimikunnalle. Aiemmin sirkustaiteen jaosto on päättänyt mm. sirkustaiteen kohdeapurahoista, erityisavustuksista ja toiminta-avustuksista.

Nyt perustettu asiantuntijatyöryhmä käsittelee ja tekee esitykset tanssitaidetoimikunnalle mm. sirkustaiteen avustuksista ja apurahoista. Lisäksi työryhmä laatii lausuntoesitykset muista sirkustaiteen alaa koskevista kysymyksistä.

Uusi organisaatiomalli ei vaikuta jaettavissa oleviin määrärahoihin, vaan sirkustaiteen edistämisen määrärahat säilyvät ennallaan veikkausvoittovaroissa. Sirkustaiteen määrärahoja ei ole yhdistetty tanssitaiteen edistämisen määrärahoihin.

Lisätietoja: taidesihteeri Mari Karikoski, puh. 09-1607 7064, mari.karikoski(at)minedu.fi