Leif Jakobsson luotsaa Taiteen keskustoimikuntaa seuraavat kolme vuotta

Valtioneuvosto on nimittänyt FM Leif Jakobssonin luotsaamaan taiteen keskustoimikuntaa vuoden 2010 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtajan pallille hän siirtyy Pro Artibus -säätiön toiminnanjohtajan paikalta. Sitä ennen hän työskenteli Ruotsin television (Sveriges Television - SVT) ohjelmajohtajana. Jakobsson toimii myös kulttuuripoliittista selontekoa valmistelevan toimikunnan puheenjohtajana.

Jakobsson (s. 1953) on Helsingin yliopistosta valmistunut filosofian maisteri, jonka ainevalikoimaan kuului skandinaavinen historia, taidehistoria, arkeologia, yleinen historia ja valtio-oppi. Vuodesta 1983 lähtien hän on työskennellyt tv-tuotannon useissa eri tehtävissä sekä Suomessa että Ruotsissa. Jakobssonin viisivuotisella ohjelmajohtajakaudella käynnistyi kaksi uutta digitaalista tv-kanavaa ja digitalisoinnin ohella myös SVT:n verkkotuotanto kehittyi huomattavasti.

Jakobssonilla on ollut useita luottamustehtäviä eri taidelaitosten ja taidekorkeakoulujen hallintoelimissä sekä Suomessa että Ruotsissa. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut sekä Teatterikorkeakoulun että Tukholman Kuninkaallisen Oopperan hallituksen jäsenenä.

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajuutta Jakobsson pitää etuoikeutettuna näköalapaikkana, josta hän pääsee tarkastelemaan koko taiteen kentän laajaa kirjoa. "Kun valmisteilla oleva kulttuuripoliittinen selonteko katsoo tulevaisuuteen, on haastavaa samanaikaisesti johtaa sitä operatiivista toimintaa, jota taiteen keskustoimikunta harjoittaa suomalaisen taiteen ja kulttuurin tukemiseksi", toteaa Jakobsson.

Opetusministeriön alaisena taiteen alan asiantuntijaelimenä Taiteen keskustoimikunta myöntää apurahoja ja avustuksia, jakaa valtionpalkintoja, nimittää taiteilijaprofessorit sekä tekee esitykset taiteen alan akateemikon arvonimen myöntämiseksi, taiteilijaeläkkeiden myöntämiseksi ja kulttuuritapahtumien tueksi. Taiteen keskustoimikunta koostuu yhdeksän eri taiteen alan taidetoimikunnan puheenjohtajista sekä kuudesta muusta jäsenestä.