Kirjastoapuraha 908 kirjailijalle ja kääntäjälle

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta on myöntänyt 2 889 325 euroa kirjasto-apurahoina ja -avustuksina yhteensä 908:lle kirjailijalle ja kääntäjälle. Apurahat on tarkoitettu kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan työskentelyyn, avustuksia myönnetään taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Yksittäisten apurahojen suuruus vaihtelee 500 eurosta 14 500 euroon. Hakemuksia oli tänä vuonna 1 418 kappaletta, joista kaunokirjallisuuden alaan kuuluvia 1 072 kappaletta ja tietokirjallisuuden alaan kuuluvia 346 kappaletta.

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta on myöntänyt 2 889 325 euroa kirjasto-apurahoina ja -avustuksina yhteensä 908:lle kirjailijalle ja kääntäjälle. Apurahat on tarkoitettu kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan työskentelyyn, avustuksia myönnetään taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Yksittäisten apurahojen suuruus vaihtelee 500 eurosta  14 500 euroon. Hakemuksia oli tänä vuonna 1 418 kappaletta, joista kaunokirjallisuuden alaan kuuluvia 1 072 kappaletta ja tietokirjallisuuden alaan kuuluvia 346 kappaletta.

Apurahoihin ja avustuksiin varatusta määrärahasta 90 prosenttia myönnetään kaunokirjallisuudelle ja 10 prosenttia tietokirjallisuudelle. Kääntäjille on varattu kummassakin ryhmässä 16 prosentin kiintiö. Apurahaa ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tekijöille.

Kirjastoapurahajärjestelmä luotiin 1960-luvun alussa; sen nojalla jaetaan kirjailijoille ja kääntäjille apurahoja, koska heidän teoksiaan on maksutta lainattavissa ja luettavissa yleisissä kirjastoissa. Kirjastoapurahojen ja -avustusten määräraha on sidottu yleisten kirjastojen edellisen vuoden kirjahankintoihin ja on suuruudeltaan 10 prosenttia kokonaissummasta. Apurahat ja avustukset myönnetään hakemuksesta ja ne ovat harkinnanvaraisia eivätkä perustu esim. lainausmääriin. Apurahoista päätettäessä huomioidaan sekä kirjailijan aiempi tuotanto että nykyinen luova työvaihe. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnettyihin apurahoihin sisältyy sosiaaliturvaosuus eläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamiseksi.

Vuoden 2011 apurahat ja avustukset jakautuivat seuraavasti:

apurahoina luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille
- kaunokirjallisuus 2 082 000 euroa
- tietokirjallisuus 205 800 euroa

apurahoina kääntäjille
- kaunokirjallisuus 443 000 euroa
- tietokirjallisuus 82 925 euroa

avustuksina ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille
- kaunokirjallisuus 52 700 euroa
- tietokirjallisuus 0 euroa

avustuksina sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella
- kaunokirjallisuus 22 200 euroa
- tietokirjallisuus 700 euroa

Kaunokirjallisuus yhteensä 2 599 900 euroa
Tietokirjallisuus yhteensä 289 425 euroa

Lisätietoja:
Pääsihteeri Esa Rantanen, esa.rantanen(at)minedu.fi, p. (09) 1607 7065.

Lehdistötiedote