ARSIS 3/08 ilmestynyt

ARSIS 3/08 -kansiEnglanninkielinen Arsis 3/2008 tekee katsauksen taidetoimikuntalaitoksen 40-vuotiseen historiaan. Pääkirjoituksessaan Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Saha ennakoi myös tulevaa:

"Suomalaisessa taidepolitiikassa on jo pitkään toivottu kulttuuria ja taidetta yhteiskunnan innovaatiopolitiikan keskiöön tieteen ja tutkimuksen rinnalle. Siksi on aivan oikeutetusti toivottu jopa valtion kulttuuripanostusten tuplaamista. Tämä olisi mahdollista uudenlaisella monihallinnollisella rahoittamisella, jota taiteen uudenlaiset merkitykset myös edellyttävät. Uudistuksessa taidetoimikuntien asiantuntijaverkosto olisi keskeinen ideoiva moottori. Tästäkin syystä taidetoimikuntajärjestelmä muuttuu jo lähitulevaisuudessa entistä laajemmaksi taiteen edistämiskeskukseksi, kun sille tullaan siirtämään entistä enemmän nyt ministeriössä vielä tehtävää toimeenpanotyötä."

Visiointia jatkavat keskustoimikunnan jäsenet esittämällä näkemyksiään siitä, mikä on maamme kulttuurin ja taiteen tila vuonna 2018, kun toimikuntalaitos viettää 50-vuotisjuhliaan.

Lehdessä julkaistaan kuuden taiteilijan haastattelut, joissa he kertovat työstään sekä apurahajärjestelmän merkityksestä urallaan. Mukana ovat muiden muassa kirjailija Bo Carpelan, taiteilija Eija-Liisa Ahtila sekä klarinetisti Kari Kriikku. Haastattelut ovat luettavissa kokonaisuudessaan loppuvuodesta ilmestyvässä juhlakirjassa Taiteen edistämistä varten - Taidetoimikunnat 40 vuotta.

Arsis 3/2008 on ladattavissa pdf-tiedostona verkosta. Lehden voi myös tilata maksutta osoitteesta tktinfo@minedu.fi, puh. (09) 1607 7921.