UUTTA! – taiteilijaprojektiin valitut taiteilijat vuodelle 2013

Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan UUTTA! – taiteilijaprojektiin valittiin vuonna 2013 viisi taiteilijaa. Valitut taiteilijat ovat kuvataiteilija Heli Hietala, tanssija Riikka Kekäläinen, kuvataiteilija Merja Laine, tanssija Mikko Orpana ja kuvataiteilija Heli Vehkaperä. Hakemuksia saapui  yhteensä 35.

1996 Uudenmaan taidetoimikunta käynnisti kuvataiteilijoiden työllistämisprojektin, jossa haluttiin huomioida nimenomaan hoitolaitosten tarpeet. Ensimmäisten joukossa syntyneitä teoksia ovat mm. Hannu Gebhardin ja Elina Liikasen teokset Jorvin psykiatriseen sairaalaan, Soili Taljan teoksia eri laitoksiin Vantaalle ja Barbara Tieahon veistos Jorvin sairaalan puistoon. Vuosina 1997–2000 projekti liitettiin osaksi kansainvälistä Terveyttä kulttuurista- teemaa, joka puolestaan oli lähtöisin UNESCOn kulttuurikehityksen vuosikymmeneen (1988–1997) liittyvästä Arts in Hospital- projektista. Terveyttä kulttuurista- työryhmässä yhtenä toimijana oli myös Uudenmaan taidetoimikunta. Terveyttä kulttuurista- pilottiprojekti kesti puoli vuotta ja tavoitteena oli kiinnittää lisää huomiota ympäristön laatua parantaviin hankkeisiin hoitolaitoksissa.

Tähän mennessä UUTTA! –taiteilijaprojektissa on työllistetty puolen vuoden jaksoille lähemmäs sata taiteilijaa, jotka ovat toteuttaneet taideteoksia Uudenmaan alueen kuntien julkisiin tiloihin. Projekti toteutetaan valtion työllistämisvarojen avulla. Vastaanottajatahoina toimivat usein peruspalveluympäristöt kuten koulut, sairaalat, kirjastot ja palvelukeskukset. Myös Helsingin vankilasta löytyy yksi UUTTA! – taiteilijaprojektin teos taiteilija Timo Rytköseltä. Vuoden 2013 haussa mukaan otettiin kuva- ja valokuvataiteilijoiden lisäksi myös tanssitaiteilijat.

Lisätietoja:

ma.suunnittelija Jenni Simonen, jenni.simonen@minedu.fi

suunnittelija Helena Laahanen, helena.laahanen@minedu.fi