Taidetoimikunnat tukivat taiteellista toimintaa yli 30 miljoonalla eurolla vuonna 2010

Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä toimivat valtion taidetoimikunnat, apurahalautakunnat ja alueelliset taidetoimikunnat tukivat vuonna 2010 taiteellista toimintaa kaikkiaan yhteensä 30,8 miljoonalla eurolla. Tukea myönnettiin apurahoina, avustuksina, palkintoina sekä taiteilijaprofessorien ja läänintaiteilijoiden palkkoina. Lisäksi alueelliset taidetoimikunnat kohdistivat kaikkiaan 2,5 miljoonaa euroa muun muassa erilaisiin taiteen edistämisen hankkeisiin, nuorten taiteilijoiden työllistämiseen, taiteilijaresidensseihin. Tiedot käyvät ilmi taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön uudesta julkaisusta Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2010.

Taidetoimikuntien kautta myönnettävä taiteen tuki muodostaa valtion menoista 0,06 prosenttia ja taide- ja kulttuuribudjetista 8 prosenttia.

Varsinaiseen taiteellisen toiminnan tukeen osoitettu tukisumma kasvoi edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Suurin kasvu kohdistui näyttämötaiteeseen ja johtui rahoituslain ulkopuolella olevien teattereiden tuen lisäyksestä (1,0 milj. €). Suhteellisesti eniten kasvoi sirkustaiteen tuki. Alueellisten taidetoimikuntien jakaman tuen kokonaissumma laski viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan alueellisten taidetoimikuntien erilaisiin taiteen edistämisen hankkeisiin käyttämä summa kasvoi edellisvuoteen verrattuna kolmanneksen (33 %).

Eri taiteenalojen osuudet koko taiteen keskustoimikunnan tuesta olivat samaa luokkaa kuin aikaisempina vuosina. Eniten tukea suunnattiin kirjallisuudelle (19 %) ja kuvataiteelle (18 %). Valtion taidetoimikuntien (ml. apurahalautakunnat) tuesta suurin osuus suuntautui kirjallisuudelle (20 %) ja toiseksi suurin osuus kuvataiteelle (17 %). Sen sijaan alueelliset taidetoimikunnat tukivat eniten kuvataidetta (26 %) ja toiseksi eniten säveltaidetta (15 %).

Taidetoimikunnille osoitettiin vuonna 2010 yhteensä yli 13 300 hakemusta ja apurahoja ja avustuksia myönnettiin runsaat 4 000. Vajaa kolmannes (31 %) hakemuksista sai myönteisen päätöksen. Yksittäisiä hakijoita oli kaiken kaikkiaan noin 8 100, sillä yli 2 700 hakijaa jätti useamman kuin yhden hakemuksen. Eniten hakijoita oli kuvataiteen (lähes neljännes hakijoista) ja kirjallisuuden (noin viidennes) aloilla. Apurahan sai kaikkiaan runsaat 3 500 henkilöä, työryhmää ja yhteisöä. Hieman alle puolet (46 %) kaikista apurahojen ja avustusten hakijoista sai myönteisen tukipäätöksen. Apurahoja ja avustuksia myönnettiin lukumääräisesti eniten kirjallisuuden (30 %) ja kuvataiteen (18 %) edustajille.

Taidetoimikuntien tukea hakeneista yksityishenkilöistä alle 35-vuotiaita oli neljännes ja saajista noin viidennes. Hakijoiden keski-ikä oli 45 vuotta ja apurahaa saaneiden keski-ikä 46 vuotta. Eniten alle 35-vuotiaita hakijoita oli tanssitaiteen (46 %) ja vähiten kirjallisuuden hakijoissa (11 %).  Naisia oli taidetoimikuntien tuen hakijoista kaikkiaan 53 prosenttia ja apurahan saajista 51 prosenttia. Suurimmillaan naispuolisten hakijoiden osuus oli tanssitaiteessa (82 %) ja pienimmillään säveltaiteessa (34 %).

Pääkaupunkiseudulla asuvia oli valtion taidetoimikuntien apurahojen ja avustusten hakijoista 51 prosenttia ja saajista 54 prosenttia. Kuvataidetta ja kirjallisuutta lukuun ottamatta kaikilla aloilla oli pääkaupunkiseudulla asuvia hakijoita puolet tai enemmän kyseisen alan hakijamäärästä. Alueellisten taidetoimikuntien hakijoista 58 prosenttia ja saajista 56 prosenttia oli alueen keskuskaupungista.

Valtion taidetoimikuntien hakijoista oli ruotsinkielisiä seitsemän prosenttia ja saajista kuusi prosenttia. Äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuus sekä apurahan hakijoista että saajista oli neljä prosenttia. Alueellisten taidetoimikuntien hakijoita ei ole tilastoitu äidinkielen mukaan.

Tilastotiedote 1/2011: Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2010
Kaksikielinen (suomi – englanti)
Ruotsinkielinen

Julkaisu on maksuton. Ruotsinkielinen julkaisu saatavilla vain verkkoversiona.

Tilaukset: Taiteen keskustoimikunta, Julkaisut
PL 293
00171 Helsinki
tkt-kirjasto(at)minedu.fi
tel. 09 - 1607 7066, fax. 09 - 1607 7069

Lisätietoja: Tutkimusyksikön päällikkö Paula Karhunen, puh. 09 – 1607 7202, paula.karhunen(at)minedu.fi