Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 64 uutta taiteilijaeläkettä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt eri taiteenalojen edustajille 64 uutta taiteilijaeläkettä. Täysi eläke myönnettiin 38:lle ja osaeläke tai osaeläkkeen korotus 26:lle taiteilijalle. Hakijoita oli tänä vuonna 480. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin vuoden 2010 lopussa 1017 taiteilijalle.

Eläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taiteilijana. Täysi eläke on 1 260,71 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan varallisuus ja toimeentulo.

Lisätietoja:
- kulttuurisihteeri Lea Halttunen, puh. (09) 160 77205
- osastosihteeri Soili Arminen, puh. (09) 160 76905

Lähde: OKM viestintä