Talousarvioesitys: Taiteen edistämiskeskus aloittaa vuoden 2013 alusta

Taidetoimikuntalaitosta koskeva uudistus valmistellaan niin, että Taiteen edistämiskeskus aloittaisi toimintansa vuoden 2013 alusta. Esitys on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotusta valtion vuoden 2012 talousarvioon.

Talousarvioesityksessä ehdotetaan käynnistettäväksi valmistelu Taiteen keskustoimikunnan muuttamisesta Taiteen edistämiskeskukseksi. Tavoitteena on tehtäväkentän laajentaminen nykyisestä, itsenäisyyden lisääminen sekä hallintorakenteen vahvistaminen ja tehostaminen. Samanaikaisesti ministeriö esittää ensi vuodeksi neljän prosentin vähennystä Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenoihin. Tänä vuonna budjettivaroista osoitetut toimintamenot ovat runsaat viisi miljoonaa euroa.

Suurin osa taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien jakamista apurahoista ja avustuksista katetaan veikkauksen tuotolla. Veikkauksen voittovaroja arvioidaan kertyvän 524 miljoonaa euroa, joka on 8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2011. Taiteen edistämiseen lisäystä on luvassa 3,3, euroa. Tänä vuonna veikkausvoittovaroja on osoitettu taiteen edistämiseen 220 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiehdotus
(pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus valtion talousarvioesitykseen 2012 (taulukko, pdf)