Tanssitaiteen valtionpalkinto 2008 myönnettiin Liikekieli.com-verkkojulkaisulle

Tanssitaiteen valtionpalkinnon sai tänä vuonna verkkojulkaisu Liikekieli.com. Valtion tanssitaidetoimikunnan myöntämä palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa. Palkinnon jakoi opetusministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja Helsingissä.

Liikekieli.comin perustajat Valtteri Raekallio ja Thomas Freundlich. Kuva: Mari Karikoski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanssitaiteen valtionpalkinnon sai tänä vuonna verkkojulkaisu Liikekieli.com. Valtion tanssitaidetoimikunnan myöntämä palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa. Palkinnon jakoi opetusministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja Helsingissä.

Taiteen valtionpalkinnot ovat tunnustuksia kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdystä ansiokkaasta taiteellisesta työstä tai pitkäaikaisesta ja merkityksellisestä taiteellisesta toiminnasta.


Valtion tanssitaidetoimikunnan palkintoperustelut:

Vuonna 2004 perustettu tanssin verkkojulkaisu Liikekieli.com nousi nopeasti suomalaisen tanssin kentän ja tanssia seuraavan yleisön tietoisuuteen monipuolisuudellaan ja avoimuudellaan. Perustajat tanssija Valtteri Raekallio ja koreografi Thomas Freundlich taustajoukkoineen ovat onnistuneet luomaan tanssitaiteilijoiden omista lähtökohdista nousevan julkaisu- ja keskustelufoorumin, jossa taiteilijat, katsojat, toimittajat ja muut tanssin kentällä toimivat voivat jakaa ajatuksiaan ja keskustella tanssista. Myös nuorten ja alaa vähemmän tuntevien on verkon välityksellä helppoa tutustua tanssin maailmaan.

Verkkolehti ei ole jättäytynyt yhden asian puolestapuhujaksi vaan sen piirissä käsitellään monipuolisesti taidetanssin eri ilmiöitä. Liikekieli.comin ja sen toimittajien valinnoille on koko ajan ollut luonteenomaista ajankohtaisuus, halu herättää keskustelua myös vaikeista tai vaietuistakin asioista sekä pyrkimys kannustaa tanssitaitelijoita kirjoittamaan ja ottamaan kantaa oman alansa kysymyksiin.

Pienellä alalla käydään jatkuvasti keskustelua kritiikin tilasta, sen merkityksestä ja mahdollisuuksista. Liikekielen sivuilla on poikettu taidekritiikin kirjoittamisen perinteisestä kaavasta, jossa tanssija tanssii ja kriitikko katsoo ja kirjoittaa. Kynään ovat tarttuneet uusien, tanssin kentän ulkopuolelta tulleiden kirjoittajien lisäksi myös tanssijat ja koreografit. Verkossa tanssitaiteilijat ovat kirjoittaneet kritiikkejä kollegojensa töistä ja taiteilija on voinut haastatella kriitikkoa omasta teoksestaan. Myös esimerkiksi valosuunnittelu ja visuaalisuus ovat saaneet enemmän huomiota kuin päivälehtikritiikissä. Moni tanssitaiteilija on osoittautunut erinomaiseksi kirjoittajaksi, ja kynnys julkaisemiseen on verkon välityksellä madaltunut.

Liikekieli.comin toiminta ei olisi ollut mahdollista ilman vapaaehtoista talkootyötä. Iso joukko tanssin ja kirjoittamisen ammattilaisia on onnistunut luomaan Suomen seuratuimman tanssimedian, jolla on päivässä noin 500 kävijää. Neljän ensimmäisen toimintavuoden aikana kävijoitä on ollut yli puoli miljoonaa. Nämä luvut kertovat siitä, että julkaisu on herättänyt kiinnostusta suuressa joukossa lukijoita.

Syksyllä 2008 uudistunut toimintakonsepti mahdollistaa verkkolehden kehittämisen edelleen ja levittää vastuuta toiminnasta useammille henkilöille. Uudistuksessa kiteytyy verkkojulkaisun sivuilta löytyvä motto: ”Luotamme yhteisön kykyyn luoda yhdessä yksilöjä suurempia kokonaisuuksia ja arvoja”.

Liikekieli.comin perustajien Valtteri Raekallion ja Thomas Freundlichin kiitospuhe on luettavissa oheisesta tiedostosta.