Eva-Maria Hakola Taiteen edistämiskeskuksen kehittämispäälliköksi

Taiteen edistämiskeskuksen kehittämispäällikkönä aloittaa taiteen maisteri Eva-Maria Hakola 19. elokuuta. Hän johtaa viraston kehittämisen vastuualuetta ja vastaa kehittämishankkeista, toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista sekä tiedontuotannosta. Kehittämispäällikön virka on uusi.

Hakola työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen toimistopäällikkönä. Siellä hänen vastuullaan on yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, strateginen suunnittelu sekä toiminnan ja prosessien kehittäminen.
 
Hakola on työskennellyt yksityisellä ja julkisella sektorilla johtamis- ja kehittämistehtävissä muun muassa projektipäällikkönä, kehittämispäällikkönä ja tuotantopäällikkönä. Hän on lisäksi toiminut tuottajana ja visuaalisen alan yrittäjänä.

Kehittämispäällikön virkaa haki 58 hakijaa, joista 17 kutsuttiin haastateltaviksi. Hakola vakuutti käytännön johtamis- ja esimieskokemuksellaan. Hänen laaja osaamisensa taiteen kehittämistehtävien ja -hankkeiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta yhdistettynä hyviin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin antoivat parhaat edellytykset toimia kehittämispäällikön virassa.

Lisätietoja: Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö, p. 0295 330 719.