Lastenkulttuurin tekijöitä palkittiin

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin jakoi tämänvuotiset Lapsenpäivä-palkinnot ja lastenkulttuurin valtionpalkinnot perjantaina 19. marraskuuta Helsingissä. Lapsenpäivä-palkinnon, suuruudeltaan 8 400 euroa, saivat Oulun kaupungin Mäntylä-Snellman päiväkoti sekä joensuulainen Teatteri Satama. Taiteen keskustoimikunnan myöntämät lastenkulttuurin valtionpalkinnot, suuruudeltaan 15 000 euroa, saivat valokuvataiteilija Päivi Setälä ja Sorin Sirkus.

 

Lapsenpäivä-palkinto jaetaan yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä lasten taideharrastuksen ja -kasvatuksen edistämiseksi. Lastenkulttuurin valtionpalkinto puolestaan myönnetään tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta lastenkulttuurin piiriin kuuluvasta ansiokkaasta työstä tai suorituksesta tai myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lastenkulttuurin hyväksi.  

Lapsenpäivä-palkintojen perustelut:

Mäntylä-Snellman päiväkoti, Oulu

Saamelaiset mieltävät itsensä yhdeksi kansaksi, alkuperäiskansaksi, joka asuu neljän valtion alueella. Heitä yhdistää oma kieli, kulttuuri, historia, elämäntapa ja identiteetti. Suomessa asuu noin 9 000 saamelaista ja heistä noin 60 prosenttia kotiseutualueensa ulkopuolella. Oulun seudulla saamelaisia asuu noin 600.

Kieli on tärkeä avain omaan kulttuuriin ja sen arvostamiseen sekä ymmärtämiseen. Suomessa puhutaan inarin-, koltan- ja pohjoissaamea. Suomen saamelaisista noin kolmasosa puhuu saamea äidinkielenään; saamenkielisestä väestöstä pohjoissaamea käyttää noin 70–80 % sekä inarin- ja koltansaamea vajaa 15 % kumpaakin.

Oulun kaupungin Mäntylä-Snellman päiväkodissa on vuodesta 2002 vahvistettu Oulun seudun saamelaislasten omaa kulttuurista identiteettiä sekä saamelaisuuteen kasvamista. Vuodesta 2002 lähtien päiväkodissa on toiminut 2–5-vuotiaiden sekä esiopetusikäisten saamenkielinen varhaiskasvatuskerho. Toimintaa on ollut kehittämässä saamenkielinen lastentarhanopettaja. Syksystä 2010 Mäntylä-Snellman päiväkodissa on ollut saamenkielinen kokopäivähoito 1–6-vuotiaille.

Saamen kielen varhaiskasvatus noudattaa saamelaisalueella laadittua saamelaista varhaiskasvatussuunnitelmaa, jonka pohjalta päiväkodissa annettavaan saamenkieliseen varhaiskasvatukseen on laadittu oma saamelainen suunnitelma 'ARPLA'. Lisäksi Mäntylä-Snellman päiväkodissa annetaan perusopetuksessa oleville lapsille saamen kielen kotikielen opetusta.

On myös kiitettävää, että Mäntylä-Snellmanin päiväkotiin on luotu saamelaiskulttuuriin perustuva oppimisympäristö. Esillä on mm. saamelaiseen kulttuuriin liittyviä esineitä ja materiaalia, saamelaista kirjallisuutta, kuvia, kirjaimia, kirjoitettua tekstiä sekä saamelaista käsityötä.

Teatteri Satama, Joensuu

Teatteri Satama on sitoutumaton 13–17 -vuotiaille nuorille suunnattu teatteri. Satamasta on muutaman toimintavuotensa aikana tullut merkittävä monikulttuurisuuden edistäjä Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa. Toiminnassa mukana olleista nuorista on parhaimmillaan 20 prosenttia ollut maahanmuuttajia tai ainakin toisen vanhemman kautta ulkomaalaistaustaisia.

Satama on toiminnallaan luonut nuorille turvalliset ja inspiroivat puitteet ilmaista itseään teatteritaiteen keinoin ja antanut eväitä kohti aikuisuutta yhteisöllisen taideharrastuksen parissa, ammattilaisten ohjauksessa. Teatterissa on valmistuntu teatteriesityksiä, jotka antavat ajateltavaa niin tekijöille kuin yleisöllekin. Toiminnan ideana on, että kunkin produktion tavoitteiden mukaisesti valitaan sopivat teatteritaiteen keinot ja tämän myötä produktiot edustavat niin perinteistä kuin soveltavaa ja vuorovaikutteista teatteria.

Teatteri Satama on monikulttuurinen nuorten yhteisö, jossa ruokitaan avoimuutta, turvallisuutta ja välittävää ilmapiiriä. Teatterityön yhteisöllisyys opettaa merkittäviä asioita elämästä; vastuunottoa, yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta, pitkäjänteisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Teatteri Satamassa taide on väline toivon herättämiseen ja ylläpitämiseen sekä keino jäsentää ympäröivää todellisuutta. Satamassa etsitään keinoja kehittää persoonallista itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja, jotka kantavat läpi elämän.

Lastenkulttuurin valtionpalkintojen perustelut:

Päivi Setälä (s. 1962) on näkemyksellinen valokuvataiteilija ja on tehnyt lasten omaa tekemistä näkyväksi esimerkillisellä tavalla. Hänen lähtökohtanaan on lapsi itsenäisenä ja luovana toimijana. Päivi Setälä on rikastuttanut lastenkulttuuria kahdella omalla innovaatiollaan. Hän on Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin sekä Vauvojen värikylpy -pajojen "äiti".

Valtakunnallinen ja maailman ainoa lasten ja nuorten valokuvia esittelevä festivaali Vähäx valottaa järjestettiin ensimmäisen kerran kaksi vuotta sitten. Vauvojen värikylpy puolestaan on laajalti Suomessa ja kansainvälisesti levinnyt vauvaperheiden kuvataidepaja, jonka metodin kehittämisestä ja ohjaajakoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta Setälä on vastannut.

Setälän johdolla Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto on ehtinyt lyhyessä ajassa profiloitua voimakkaaksi, luovaksi ja uusia taiteenaloja huomioivaksi toimijaksi. Yhteistyössä ovat mukana - paitsi päiväkodit, koulut ja taidemuseo - myös yliopisto ja sanomalehti.

Alle kouluikäisten kuvakulmat ovat innostaneet Setälää tutkimukseen asti. Väitöskirja aiheesta on valmistumassa. Valokuvataiteilija Päivi Setälä yhdistää esteettisen osaamisen ja tiedollisen kunnianhimon vahvaan taidekasvatukselliseen näkemykseen.

Tamperelainen Sorin Sirkus on 25 toimintavuotensa aikana ollut suomalaisen nuorisosirkustoiminnan merkittävä edelläkävijä. Visionäärisessä pioneerihengessä rakennettu toiminta on vuosien mittaan tavoittanut tuhansia eri-ikäisiä harrastajia. Monet sorilaiset ovat kouluttautuneet sittemmin ammattiin maailman parhaissa sirkuskouluissa ja työskentelevät nyt sirkusalalla Euroopassa ja maailmalla.

Sorin Sirkus on kehittänyt aktiivisesti koko nuorisosirkustoiminnan rakenteita ja sisältöjä. Taiteen perusopetuksen se aloitti ensimmäisten joukossa jo vuonna 1993. Sorissa työskennellään taiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaan viidettä vuotta.

Sorin Sirkus ei ole vain sirkuskoulu, vaan pikemminkin laaja-alainen sirkuskeskus. Koulun opiskelijat osallistuvat erilaisiin taideprojekteihin ja ovat mukana organisoimassa alan tapahtumia kotimaassa ja ulkomailla.

Sirkuksella on myös laaja tilausesitysten ohjelmisto sekä leiritoimintaa, johon osallistuu myös koulun ulkopuolisia harrastajia.

Uusimpana avauksena Sorin Sirkus on aloittanut työskentelyn erilaisten erityisryhmien kanssa, osana valtakunnallista sosiaalisen sirkuksen ESRO-hanketta. Eurooppalaisessa Caravan-projektissa Sorin Sirkus vie suomalaista nuorisosirkusosaamista kansainvälisille areenoille

-- -- --

Lisätietoja:

- Lapsenpäivä-palkinto: ylitarkastaja Katri Santtila (OKM), puh. 09 160 77487

- Lastenkulttuurin valtionpalkinto: taidesihteeri Ansa Aarnio (Taiteen keskustoimikunta), puh. 09 160 77945