Taiken asiantuntijat verkostoituivat Valkoisessa Salissa

Kuva: Antti Luostarinen.

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijajäsenet kokoontuivat 10. syyskuuta Valkoiseen Saliin Helsinkiin. Lähes kaksi sataa luottamushenkilöä ja virkamiestä syvensivät osaamistaan taiteen edistämisen asiantuntijoina, päätöksentekijöinä ja vaikuttajina.

Edustettuina oli taideneuvosto, kymmenen valtion taidetoimikuntaa, 13 alueellista taidetoimikuntaa ja kaksi lautakuntaa.

Taiteen edistämiskeskus ja sen asiantuntijaelimet jakavat vuosittain reilut 30 miljoonaa euroa taiteilija- ja kohdeapurahoja taiteilijoille sekä toiminta- ja hankeavustuksia taiteen alan yhteisöille.

Ohjelma

11.00–12.00   Salaattibuffet

12.00 Avaussanat
Johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus (Taike)

12.05–12.20
Valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU) (pptx)
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö

12.20–12.40
Yksityisen ja julkisen sektorin roolit taiteen rahoittajana (pptx)
Johtaja Leif Jakobsson, Svenska Kulturfonden

12.40–13.00
Taidetoimikunnat Taiken asiantuntijoina ja vaikuttajina (pptx)
Taiteen tukemisen vastuualueen päällikkö Esa Rantanen, Taike

13.00–13.10
Kehittämisen, hallintopalveluiden ja viestinnän vastuualueet esittäytyvät
Kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola, hallintopäällikkö Risto Aakko, viestintäpäällikkö Eija Ristimäki, Taike

13.10–13.40
Hyvän hallinnon periaatteet ja asiantuntijoiden virkamiesvastuu (pptx)
Johtaja Tuula Lybeck, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.40–14.00
Taiteellisen toiminnan laadullinen arviointi (pptx)
Dekaani Helena Hyvönen, Aalto yliopisto

14.00–14.45  Kahvi- ja verkostoitumistauko

14.45–16.15
Asiantuntijan rooli taiteen edistämisessä
Taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg

Keskustelua

16.15–16.30  Taide-esitys

16.30–17.00
Taiken lähiajan painopisteet ja päivän yhteenveto
Johtaja Minna Sirnö

17.00–18.30   Jälkipuintia ja haarukalla hallittava buffet