Lastenkulttuurin valtionpalkinnot ja Lapsenpäivä-palkinnot 2008 jaettu

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin jakoi tämänvuotiset Lapsenpäivä-palkinnot, lastenkulttuurin valtionpalkinnot sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20-juhlavuoden logokilpailun palkinnot keskiviikkona 19. marraskuuta Helsingissä.

Lapsenpäivä-palkinnon, suuruudeltaan 8 400 euroa, saivat Jyväskylän Käsityökoulu sekä Stundarsin museo ja kulttuurikeskus. Taiteen keskustoimikunnan myöntämät lastenkulttuurin valtionpalkinnot, suuruudeltaan 15 000 euroa, saivat kuvataiteilija Alexander Reichstein ja Tanssiteatteri Hurjaruuth. Logosuunnittelukilpailun voitti "Ei kenenkään varjossa", tekijänä Unja Nuotio Lasten ja nuorten Arkkitehtuurikoulu Arkki Ry:stä. Toisen palkinnon sai työ "Lasten oikeudet", tekijänä Anna Rosa Pascarella Espoon kuvataidekoulusta ja kolmannen palkinnon sai työ "Lapset", tekijänä Johanna Närvänen Espoon kuvataidekoulusta.

Lapsenpäivä-palkintojen perustelut:

1. Jyväskylän Käsityökoulu järjestää käsityön taiteen perusopetusta Jyväskylässä, Joutsassa ja Saarijärvellä. Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:n ylläpitämässä käsityökoulussa opiskelee noin 140 lasta ja nuorta, joista poikia on 28 %. Poikien osuus on viime vuosina noussut suositun tekniikkaryhmän ansiosta.  Käsityökoulussa opiskellaan mm. villan huovutusta, kudontaa, kankaan kuviointia erilaisin menetelmin, paperin valmistusta ja paperituotteiden tekoa, puun työstöä, jalometalli- ja metallitöitä, keramiikkaa, lasitöitä sekä erityistekniikoita. 

Käsityökoulusta ovat tuhannet lapset saaneet innoitusta alalle. Osa heistä on hakeutunut tai kouluttautunut käsityöalan ja taiteilijan ammatteihin. Koulussa opiskelu on tavoitteellista ja vuodesta toiseen jatkuvaa. Opetus on suunniteltu siten, että se kehittää oppilaan kokonaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä sekä kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun. Opetuksessa on tärkeää, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria sekä kulttuurien erilaisuutta ja säilyttää ja edelleen kehittää perinteisiä käsityömenetelmiä ja työtapoja.

Opettajina koulussa toimivat alan ammattilaiset, jotka kouluttautuvat jatkuvasti. Vuosittain he valitsevat yhteisen teeman, joka kulkee punaisena lankana opetusta suunnitellessa. Kansainvälisyys toteutuu opettajavaihdon kautta: vuonna 2007 vaihdettiin osaamista hollantilaisen rakukeramiikan ja unkarilaisen nahkatyön kanssa. Ekologisuutta korostava kierrätys ja "tuunaus" ovat aina olleet ajankohtaisia aiheita käsityönopetuksessa.

2. Stundars r.f. i Korsholm upprätthåller Stundars friluftsmuseum och kulturcentrum. Museibyn fick sin början 1938 då folkskolläraren Gunnar Rosenholm grundade en museiförening i Solf. Idag finns 66 byggnader på området och Stundars är därmed ett av Finlands största friluftsmuseer. Årligen utförs en stor mängd uppgifter och arbeten på talko, särskilt i samband med olika evenemang. På så sätt fyller Stundars en viktig social funktion i lokalsamhället.

Stundars har genom åren utvecklat en mångsidig och täckande verksamhet inom barnkulturområdet. Deras specialkompetens ligger i att förmedla och åskådliggöra historien samt ge barn och unga en förankring i densamma.

Med Teater Stundars och Bildkonstskolan som utgångspunkt har Stundars under 2000-talet fortsatt med utåtriktade evenemang med barn och unga som den viktigaste målgruppen. Deras vision är att göra kulturarvet mera tillgängligt för barn och unga samt öka deras förståelse av detsamma. De försöker skildra historiska händelser och tidsperioder på ett nyanserat och positivt sätt. Det är viktigt att unga erbjuds en möjlighet att reflektera över olika tider och kulturer genom att jämföra skillnader hur man levde, arbetade, drömde ”förr” mot deras egen livssituation. Målsättningen är även att erbjuda Stundars som ett öppet och levande museum, där det ges utrymme för barnens egen kreativitet och aktivitet.

Sedan år 2002 erbjuds även tidsresor som en viktig museipedagogisk metod. Genom tidsresan då man med fantasins hjälp förflyttar sig bakåt i tiden får deltagarna en ny roll, t.ex. som piga eller dräng i Bondstugan. I tidsenliga kläder och namn utförs olika vardagssysslor, såsom tvätt, matlagning och hantverk, vilket konkret ger en bild av hur det kunde vara i Österbotten i början av 1900-talet. Genom tidsresan kan vi även ta upp globala och/eller nationella historiska händelser och koppla dem till närhistorien. Särskilt populära är Stundars olika julprogram som ordnas sedan 1999 för daghems- och skolelever. Varje år besöker ca 4000 skolelever Stundars.

Lastenkulttuurin valtionpalkintojen perustelut:

Kuvataiteilija Alexander Reichsteinilla (s. 1957) on laaja ja monipuolinen tuotanto lastenkulttuurin alueella. Reichsteinin kosketeltavia ja liikuteltavia teoksia on ollut esillä eri puolilla Suomea, mm. Voipaalan lastenkulttuurikeskuksessa Sääksmäellä, Retretissä, Ateneumin taidemuseossa ja viimeksi Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa. Reichsteinin moniaistiset elämysympäristöt ja kookkaat tilateokset houkuttelevat lapsi-kokijan sisäänsä. Hänen teoksistaan tunnistaa lasten oman ajatusmaailman.

Reichstein käyttää luovasti erilaisia materiaaleja. Jättikokoisen pehmoveistoksen Alma Terran eli äiti maan pinta ommeltiin tilkkutäkin tavoin. Meri-aiheinen, pyörivä veistosinstallaatio, jossa merenneidot ja erilaiset sekahahmot uivat, valmistettiin kanaverkosta ja ruiskutettiin UV-valossa loistavalla maalilla. Retretin suuressa veistoksessa Sato sadosta hyödynnettiin paineilmajärjestelmää: puun oksilla vihannekset kasvavat ja kutistuvat.

Venäläis-suomalaisena taiteilijana Alexander Reichstein tuntee kahden maan taideperinteen. Moskovan Graafisessa Korkeakoulussa opiskellessaan hän syventyi lastenkirjojen kuvitukseen. Muutettuaan Suomeen vuonna 1990 hän kiinnostui kolmiulotteisesta hahmomaailmasta. Kirjankuvitus on jatkunut sen rinnalla. Reichsteinin kuvittama Gondwanan lapset (kirj. Alexis Kouros) voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 1997.

Tanssiteatteri Hurjaruuth perustettiin vuonna 1981. Laaja kiertuetoiminta ulottui 90-luvun taitteessa moniin maihin, kuten Iso-Britanniaan, Saksaan, Tansaniaan ja Yhdysvaltoihin. Vaikka Hurjaruuthin kotipaikka on Helsinki, sen säännöllinen kiertuetoiminta ulottuu edelleen Hangosta Utsjoelle.

Hurjaruuth on uudistanut lasten- ja nuortenteatteria ja samalla laajentanut yleisöpohjaa. Yhteistyö suomalaisten sirkustaiteilijoiden kanssa alkoi jo 1994. Hurjaruuthin Talvisirkuksesta on muodostunut perheiden joulunajan traditio. Vuodesta 1995 alkaen esitykset on suunnattu pääasiassa lapsille. Hurjaruuthin tanssijoiden tunnusmerkki on monitaitoisuus. He ovat musikaalisia, näytteleviä, akrobaattisia tanssijoita ja tekevät näyttämöllä saumatonta yhteistyötä muusikkojen, näyttelijöiden ja sirkustaiteilijoiden kanssa.

Hurjaruuth toimii myös vierailuteatterina nuorille kokeileville ryhmille ja kehittää uusia yhteistyömalleja eri tuottajatahojen, festivaalien ja freelancetaiteilijoiden kanssa. Omien esitystensä lisäksi Hurjaruuth on tuottanut festivaaleja. Ruutia! -tanssifestivaali lapsille ja nuorille on ollut ohjelmistossa vuodesta 1997 alkaen, aluksi yhteistyössä Teatterikeskuksen kanssa. Vuodesta 1981 lähtien Hurjaruuth on tuottanut yli 100 ensi-iltaa.

Logokilpailun palkintoperustelut:

1. palkinto: "Ei kenenkään varjossa", Unja Nuotio, Lasten ja nuorten Arkkitehtuurikoulu Arkki Ry. Palkintoperustelut: Työn näkökulma, mikä on lapsi ja aikuinen - pieni ja suuri, tasavertaisuus teki suuren vaikutuksen raatiin. Työn toteutus oli viety hienosti loppuun saakka. Oivaltava ja visuaalisesti onnistunut työ. Ehdotus oli ansioitunut nimeä myöten, onnistunut ja vahva tulkinta lapsen oikeuksista.

2. palkinto: "Lasten oikeudet", Anna Rosa Pascarella, Espoon kuvataidekoulu. Palkintoperustelut: Tässä työssä raatia ilahdutti erityisesti näkemys lapsesta aktiivisena toimijana.  Työ ilmensi lapsen sananvapautta ja oikeutta mielipiteen ilmaisemiseen. Lisäksi tekijä oli oivaltanut ja onnistuneesti havainnollistanut, mistä näkökulmasta lapsi ja aikuinen asioita katsoo.

3. palkinto: "Lapset", Johanna Närvänen, Espoon kuvataidekoulu. Palkintoperustelut: Työhön oli saatu vähäeleisesti mahtumaan paljon. Tekijä oli pystynyt onnistuneesti kuvaamaan eri tunnetiloja, iloa, yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Se teki voimakkaan vaikutuksen raatiin. Tässäkin työssä oli hyvin oivallettu kilpailun tarkoitus.

Logoehdotuksia saapui yhteensä 57 kappaletta, viidestä eri kuvataidekoulusta. Töiden arviointikriteereinä olivat aiheenmukaisuus, näkemyksen omaperäisyys sekä työn soveltuvuus muokattavaksi logoksi. Raadin mukaan kaikissa töissä oli käsitelty hyvin annettua kilpailuaihetta. Usein esiintyneitä teemoja olivat leikki, huolenpito, hoiva ja ystävyys. Lapsen oikeuksien kansainvälisyydestä kertoi monissa töissä esiintynyt maapallo. Iso ja pieni - vastapari eri muodoissaan oli myös tullut monen kuvittajan mieleen. Työt muodostuivat hahmotelmista, aiheista, kokonaisista piirustuksista ja lähes valmiista logoista.

-- -- --

Lapsenpäivä-palkinto jaetaan yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä lasten taideharrastuksen ja -kasvatuksen edistämiseksi. Lastenkulttuurin valtionpalkinto puolestaan myönnetään taiteenharjoittajalle tai kahden tai useamman taiteenharjoittajan muodostamalle työryhmälle tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta lastenkulttuurin piiriin kuuluvasta ansiokkaasta työstä tai suorituksesta tai myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lastenkulttuurin hyväksi. Palkinto voidaan myöntää myös lastenkulttuurin alalla toimivalle yhteisölle.

Lisätietoja

- Lapsenpäivä-palkinto: ylitarkastaja Katri Santtila (OPM), puh. (09) 160 77487

- Lastenkulttuurin valtionpalkinto: taidesihteeri Ansa Aarnio (Taiteen keskustoimikunta),
puh. (09) 1607 7945

- Logo-kilpailu: osastosihteeri Johanna Klemettinen (OPM), puh. (09) 160 77901 ja politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede (OPM), puh. (09) 160 77900