Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -seminaarit

Seminaarit on tarkoitettu sekä sosiaali- ja terveysalan päättäjille että taide- ja kulttuurialan palveluntarjoajille sekä kaikille taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille.

Tilaisuuksien tavoitteena oli verkottaa toimijoita ja rakentaa käytännön yhteistyötä yli toimialarajojen. Tavoitteena on alustaa myös maakuntatason strategista yhteistyötä kehittäjätahojen kesken.

Seminaariohjelma 6.9.2011 Hämeenlinna

Seminaariohjelma 13.9.2011 Lahti