Taiteen edistämiskeskuksen/Uudenmaan taidetoimikunnan lokakuussa haettavissa olevat apurahat ja avustukset vuodelle 2014

Työskentelyapurahat
Työskentelyapurahoja myönnetään ensisijaisesti taiteelliseen työskentelyyn taiteenharjoittajille ja arvostelijoille. Hakuaika on 1.-31.10.2013.
 
Kohdeapurahat
Kohdeapurahoja myönnetään ensisijaisesti taiteilijoille ja työryhmille mm. esitys-, näyttely- ja materiaalikuluihin sekä kansainväliseen toimintaan. Hakuaika on 1.-31.10.2013.
 
Yhteisöjen erityisavustukset
Erityisavustuksia myönnetään järjestöille ja muille yhteisöille taidetta edistäviin hankkeisiin mm. näyttelyiden, esitysten ja seminaarien järjestämiseen. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen esitystoiminnan eikä perustoiminnan kuluihin. Hakuaika on 1.-31.10.2013.
 
Lastenkulttuurin kohdeapurahat 
Apurahoja myönnetään taiteilijoille ja työryhmille, taideoppilaitoksien opettajille sekä taiteen tutkijoille mm. työ-, esitys- ja julkistamiskuluihin sekä työskentelyyn. Hakuaika on 1.- 31.10.2013.
 
Lastenkulttuurin erityisavustukset yhteisöille
Erityisavustusta myönnetään järjestöille ja muille yhteisöille hankkeiden toteutuskuluihin, kuten tapahtuman, näyttelyn, esityksen, työpajan tms. kustannuksiin. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen esitystoiminnan eikä perustoiminnan kuluihin. Hakuaika on 1.- 31.10.2013.
 
Kulttuurin hyvinvointivaikutusten yhteisöavustukset 
Avustus on tarkoitettu yhteisöjen (yhdistyksien, säätiöiden, osuuskuntien, kuntien, yrityksien ym.) yhteisöllisyyden, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämiseen sekä työhyvinvoinnin tukemiseen kulttuurin ja taiteen keinoin. Etusijalla ovat poikkihallinnolliset yhteistyöhankkeet, joista syntyy uusia toimintamalleja. Hakuaika on 1.-31.10.2013.
 
Tiedustelut: suunnittelijat p. 0295 330 802 ja 0295 330 803