Yhteisötaiteellinen teos elävöittää kerhotilaa Vehmaalla

Kuvataiteilija Sanna Vainionpää työsti Osaamispolun työjakson aikana yhteisötaiteellisen valokuvateoksen Elämän matkamuistot Ajan patina-kerhotilaan Vehmaalle. Vainionpään teos on syntynyt yhteistyössä Vehmaan kotihoidon asiakkaiden kanssa. Teos julkistettiin kerhotilan avajaisten yhteydessä 9.9.2013.

 

 

Elämän matkamuistot -teos
 

Elämän matkamuistot koostuu 12 erilaisesta valokuvasta, jotka Vainionpää kuvasi 11 vanhuksen kanssa kotikäynneillä sekä ryhmäkerroilla uudessa kerhotilassa. Teoksen tarkoituksena on ollut aktivoida kotona asuvia vanhuksia ryhmätoiminnan pariin. Erityisen tärkeää valokuvateoksen toteutumisen kannalta oli Vehmaan kotihoidon sitoutuminen ja positiivinen asenne Vainionpään työskentelyyn. Projekti toimi esimerkkinä siitä, kuinka taiteilija voi toimia innostajana ja yhteisöllisyyden luojana uusien asioiden äärellä.

Teoksen jokainen valokuva ilmentää ainutkertaista muistoa elämästä. Kuvien aiheet kumpuavat harrastuksista, työstä, lapsuudesta, perheestä ja matkustelusta. Kuvat ovat joko konkreettisia esineitä kuten patsaita, matkamuistoja, postikortteja tai vaihtoehtoisesti kuvitettuja muistoja, kuten esimerkiksi erään vanhuksen muistosta kuvitettu pyykkärin kahvikuppi. Avajaissa Vainiopää esitteli kunkin kuvan erikseen ja teoksen valmistelussa mukana olleet vanhukset saivat kertoa omin sanoin kuvaan liittyvistä henkilökohtaisista muistoistaan.

Kerhotilan avajaistilaisuuteen oli saapunut lukuisa joukko kerhotilan kunnostamisessa mukana olleita vapaaehtoisia, kotihoidon asiakkaita sekä muita avajaisvieraita. Tilaisuuden avasi vanhustyönjohtaja Päivi Maisila ja Vehmaan kotihoidon tiiminvetäjä Sari Kantonen kertoi kerhotilan kunnostamiseen johtaneesta prosessista, joka sai alkunsa Vehmaan kotihoidon toiveesta tukea vanhusten yhteistoimintaa. Yhdessä tekemisen mielekkyys korostui myös kerhotilan kunnostamishankkeessa, joka toteutettiin maaseudun kehittämisyhdistys Ravakan tuella. Mukana yhteistyössä ovat olleet myös Vehmaan vanhusneuvosto, kotihoito ja lukuisa joukko yhdistys-, vapaaehtois- ja talkooväkeä.

Elmämän matkamuistot on osa Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipisteen koordinoimaa Osaamispolku-hanketta, jossa taiteilijoita ohjataan työskentelemään vanhustyössä taiteen keinoin. Hankkeessa on työskennellyt 17 taiteilijaa eri puolilla Varsinais-Suomea.

Ajan Patina-kerhotilan avajaistilaisuus pidettiin Vinkkilässä Vehmaalla 9.9.2013. 

 

Avajaistunnelmissa olivat mukana mm. Päivi Maisila, Sanna Vainionpää, Sari Kantonen ja Maija Jaakkola-Angervuori.