Art Hub kehittää uusia palveluita luoville aloille

Art Hub on osaamisyhteisö, jossa luovien alojen toimijat voivat saada tukea elinkeinonsa kehittämiseen ja ammatinharjoittamiseen. Yhteisössä vaikuttavat sekä luovan alan ammattilaiset että alan julkiset tuki- ja kehittäjäorganisaatiot.

Art Hub -sivusto »