Vuoden 2011 lastenkulttuurin valtionpalkinnon saajaksi esitetään Kouvolan kaupungin museoita

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta esittää vuoden 2011 lastenkulttuurin valtionpalkinnon saajaksi Kouvolan kaupungin museoita, joihin kuuluu kaksi yksikköä (Kouvolan taidemuseo POIKILO ja Kouvolan kaupunginmuseo). Kouvolan kaupungin museoissa on viime vuosina ansiokkaasti ja ennakkoluulottomasti rakennettu museoista lasten ja nuorten kohtauspaikkaa museopedagokiikan keinoin. Tämä ns. MUDE-toiminta laajeni vuonna 2009 tapahtuneessa kuuden kunnan liitoksessa entisestään ja nyt vuoden 2011 alussa edelleen Kulttuuripolku-hankkeessa.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta esittää vuoden 2011 lastenkulttuurin valtionpalkinnon saajaksi Kouvolan kaupungin museoita, joihin kuuluu kaksi yksikköä (Kouvolan taidemuseo POIKILO ja Kouvolan kaupunginmuseo). Kouvolan kaupungin museoissa on viime vuosina ansiokkaasti ja ennakkoluulottomasti rakennettu museoista lasten ja nuorten kohtauspaikkaa museopedagokiikan keinoin. Tämä ns. MUDE-toiminta laajeni vuonna 2009 tapahtuneessa kuuden kunnan liitoksessa entisestään ja nyt vuoden 2011 alussa edelleen Kulttuuripolku-hankkeessa.

Alla kuvaus MUDE -toiminnasta, taustaa ja tarkemmat perustelut sille, miksi juuri Kouvolan kaupungin museot pitäisi palkita heidän lasten ja nuorten museotietoisuuden lisäämiseksi tehdystä työstä.

MUDE innostaa lapsia ja nuoria museoihin

Kouvolan alueella kuusi kuntaa yhdistyi 1.1.2009 uudeksi Kouvolaksi. Kuten aina, kuntaliitoksissa tunteet ovat pinnalla ja ihmiset pyrkivät kiinnittymään omaan vanhaan identiteettiinsä entistä syvällisemmin. Kouvolan museopedagogiikassa (MUDE) tilanne nähtiin mahdollisuutena kerätä, tallentaa ja dokumentoida muutoshetkeä, juurruttaa koululaisia omaan kotiseutuunsa ja luoda yhteisöllisyyttä yli vanhojen kuntarajojen. Museopedagogi Irja Ahtovirta suunnitteli ja organisoi ”Kouvola on…” yhteisötaideprojektin, jota toteutettiin kaikissa uuden Kouvolan kouluissa. Teos koottiin näytille Kouvolan taidemuseo Poikiloon kesällä 2010 MIN KOUVOLA –näyttelyyn. Vuonna 2011 museopedagoginen toiminta laajennettiin osaksi Kouvolan kaupungin kulttuuripolku-hanketta

Kouvolan MUDE työstää pääosin kierrätysmateriaalia. Niin tapahtui tälläkin kertaa "Kouvola on..." -projektissa. Lapsia ohjeistettiin tuomaan kotoa vessapaperirulla. Se maalattiin peiteväreillä sen väriseksi, millainen mielikuva lapsella oli Kouvolasta, uudesta kotikaupungistaan. Lisäksi maalattuun rullaan kirjoitettiin uutta Kouvolaa kuvaava yksi adjektiivi. Kaikki rullat kerättiin ja MUDE työsti niistä suuren tilataideteoksen; rullat lajiteltiin väreittäin ja ripustettiin sateenvarjoihin ja niistä kattoon rullametsäksi. Teokseen liitettiin äänimaisema, johon luettiin kaikki rullissa olevat adjektiivit: ”Kouvola on suuri, kiva, ankea, kiinnostava….”. MUDE veti koululaisryhmille kierrokset ja työpajat näyttelyssä ja erityisesti katsottiin josko kunkin oma rulla löytyisi tuhansien rullien viidakosta.

Tämä vuonna 2009 toteutettu yhteisötaidekokonaisuus sai lapset miettimään suhdettaan uuteen kotikaupunkiinsa ja mielikuviinsa siitä. Osana taidemuseon näyttelyä jokainen koki olleensa mukana tärkeässä projektissa.

Myös vanhassa Kouvolassa aloitetut kotiseutukasvatushankkeet laajennettiin koko alueen kattaviksi historia- ja kotiseutudraamoiksi. Koska uusi Kouvola on laaja, MUDE myös jalkautuu kouluille matkalaukkumuseon kanssa silloin kun kouluilla ei ole mahdollisuutta kulkea museoon. Kouvolan kouluille kaikki MUDEn palvelut ovat maksuttomia, paitsi matkalaukkumuseo MUDEn kanssa.

Taustaa

Lähtötilanne Kouvolassa oli se, että koulut ja päiväkodit eivät juurikaan käyneet museoissa. Kaiken kaikkiaan kouvolalaisten omien juurien tuntemus on ollut heikkoa. Nykytaidetta ei ymmärretty ollenkaan. Jatkuvan museopedagogiikan myötä tilanne on muuttunut merkittävällä tavalla. Draamakierroksilla on samalla opetettu paikallishistoriaa ja taidemuseon puolella järjestetyillä kierroksilla on paneuduttu nykytaiteen probleemoihin ja myös itse nykytaiteen tekemiseen.

Kouvolan kaupungin museoissa (Taidemuseo Poikilo ja kaupunginmuseon yksiköt) on toteutettu systemaattista museopedagogiikkaan vuodesta 2005. Kouvolan kaupungin museoiden museopedagogisena menetelmänä on museodraama. Tämä on perusteltua, koska alueella on pitkä lastenteatterin ja draamakasvatuksen perinne. Draamatyöskentelyssä arkitodellisuus ja fiktio kohtaavat ja oppiminen tapahtuu omien oivallusten ja kokemusten kautta. Museopedagogi (draamapedagogin koulutus) Irja Ahtovirta on MUDE, koulujen, päiväkotien ja museoiden välinen innostava yhteyshenkilö, joka suunnittelee ja toteuttaa museopedagogiikan. Kouvolan kaupungin museopedagogiikka ei perustu museoammatillisen museolehtorin työlle vaan käytännönläheisen draamapedagogin asiantuntemukseen lasten kohtaamisesta. Mude valmistelee kierrokset ja pajat yhdessä näyttelyitä valmistelevien museoammattilaisten ja taiteilijoiden kanssa.

Varsinainen museopedagogiikan läpimurto tapahtui vuonna 2007. Kouvolan museoiden kouluyhteistyön ja museodraaman pilottiprojekti toteutettiin Museoviraston myöntämän rahoituksen turvin. Paikallismuseoihin rakennettiin kaksi museodraamaa: Ainakin 100 vuotta sitten ja Kuoleman puutarhassa. Ainakin 100 vuotta sitten suunnattiin alakouluikäisille ja se toteutettiin Rautatieläiskotimuseossa ja Apteekkimuseossa. Lapset muuttivat Kouvolan kauppalaan, aikaan sata vuotta sitten. Rautatieläiskotimuseossa piiat ja rengit tekivät entisajan töitä ja lopulta heidät lähetettiin apteekkimuseoon rohtoja hakemaan.

Kuoleman puutarhassa –paja toteutettiin samoissa paikallismuseoissa Hugo Simbergin Kuoleman puutarhassa -teokseen pohjaten. Kyseinen teos oli esillä vieressä sijaitsevassa taidemuseossa. Selvitettiin tavallisen rahvaan suhdetta kuolemaan kuvien, esineiden ja tarujen kautta. Lopuksi mentiin Apteekkimuseoon etsimään rohtoa ”kualemantautiin”.

Pilotointivaiheessa kehiteltiin Kouvolan kaupungin museoiden nettisivuille MUDE-sivusto, joka auttaa opettajia ottamaan yhteyttä ja tulemaan museoon. Kaikista näyttelyistä laadittiin tehtäväpaketti omatoimiseen museovierailuun. Paketti on koettu tarpeelliseksi ja sen käyttö vakiintui.

Vuonna 2007 toteutettiin yli 80 draama- ja taidepajaa, joissa kävi yhteensä 1367 lasta. Pilottiprojektin jälkeen kysyntä on jatkunut tasaisena. MUDElla on käytössään taide-tiistait, jolloin koulut voivat maksutta tulla Poikiloon ohjatuille kierroksille. Lisäksi taidepajaviikot ovat vakiintuneet keväälle ja draamapajat paikallismuseoihin. Resurssit ovat olleet erittäin niukkoja koko toiminnan ajan. Museopedagogin palkkaraha on saatu erilaisista projekteista ja taidepajojen materiaalit ovat olleet pääsääntöisesti kierrätysmateriaaleja. Kestävän kehityksen ja kierrätyksen ideologia kulkee mukana taidepajojen teoksissa.

Kuntaliitoksen aikoihin draamakierrokset suunniteltiin toimimaan myös liitoskuntien paikallismuseoissa.

Vuonna 2011 museopedagoginen toiminta laajennettiin osaksi Kouvolan kaupungin kulttuuripolku-hanketta, jossa pyritään tutustuttamaan koululaiset kulttuurin ja taiteen eri lajeihin. Museopedagogin palkkarahat saatiin budjettiin ensimmäistä kertaa. Kouvolan taidemuseo kutsuttiin mukaan Nykytaiteen museo Kiasman ARS 11 –näyttelyyn. Kouvolaan kerättiin kenialaista nykytaidetta ja mietittiin samalla, millä tavoin kansainvälisyys- ja taidekasvatus saataisiin kohtaamaan museopedagogiikassa. 

Ratkaisuksi rakennettiin elämyksellinen opastus, jonka aikana lapsia kuljetetaan nykytaiteen tarinoiden läpi kohtaamaan omia muistojaan omista esivanhemmistaan/ juuristaan. Kierroksen aikana lapset askartelivat lenkin sukupolvien ketjuun. Pussinsulkija päällystettiin mainostoimistoista kerätyillä värikkäillä teipinpaloilla ja kerrottiin, millainen muisto askarreltuun lenkkiin liittyi. Samalla puhuttiin afrikkalaisten naisten vahvasta roolista yhteiskunnan kannattelijoina ja perinnetaitojen siirtymisen tärkeydestä. Ketju on toistakymmentä metriä pitkä ja roikkuu osana näyttelyä.

ARS-kierroksen jälkeen kouluryhmät jatkoivat Pajaan, jossa muovailtiin savesta pienoisveistokset ja katsottiin Ylen toimittajien kuvaama dokumentti taiteen kuratointimatkasta. Taideteosten tekijät saivat kasvot ja kontekstin. MUDE-pajoissa pyritään aina rohkaisemaan opettajia jatkotyöstämään museossa koettua.

ARS 11 –näyttelyn MUDE-kierroksilla on käynyt yli 4000 lasta. MUDE-kierroksia on vetänyt kaksi museo-opasta Irja Ahtovirran ohjauksella. Afrikkalainen nykytaide on otettu hyvin haltuun. Palaute on ollut innostunutta. Erityisesti erityis- ja JOPO-ryhmät ovat kiitelleet taidemuseossa toteutettuja kierroksia. Olemme saaneet Kouvolan kaikki koulut mukaan MUDE-opetuksen pariin ja samalla tuhannet lapset ja nuoret, jotka eivät koskaan ole käyneet museoissa, ovat saaneet museoelämyksiä ja toivottavasti kasvaneet piirun verran ihmisinä. Viimeksi päivitetty ( 12.10.2011 )