Petri Pietiläinen jatkaa ma. pääsihteerinä vuonna 2012

Taiteen keskustoimikunta on 2.9.2011 päivätyssä nimittämiskirjassa nimittänyt Petri Pietiläisen ensi vuodeksi Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan ma. pääsihteerin virkasuhteeseen.

Määräaikaisuuden syyksi todetaan Taiteen Keskustoimikunnan organisaatiouudistukseen liittyvät järjestelyt.

Lisätietoja määräaikaisuuden syystä aluepäällikkö Arja Laitiselta. 

Koska Taiteen Keskustoimikunnan organisaatiouudistuksen takia ei ollut Kaakkois-Suomen taidetoimikunnalle mahdollista esittää Pietiläistä vakinaiseen työsuhteeseen toistaiseksi, niin taidetoimikunta päätti esittää ma. pääsihteerin työsuhdetta jatkettavaksi vuodella kokouksessaan 10.8.2011.

Taidetoimikunta korosti esityksessään pääsihteerin tehtävän merkittävyyttä alueellisen taidetoimikunnan tehokkaan työn kannalta. Lisätietoja Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan näkemyksistä varapuheenjohtaja Hannele Dolkilta.   

Lisätietoja antavat: 
Taiteen Keskustoimikunnan aluepäällikkö Arja Laitinen, p. 0400 798 718
Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan varapuheenjohtaja Hannele Dolk, p. 040 515 1492
Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan ma. pääsihteeri Petri Pietiläinen, p. 0400 750 742

  Viimeksi päivitetty ( 27.09.2011 )