Keski-Suomen taidetoimikunta etsii elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijaa

Keski-Suomen taidetoimikunta etsii
elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijaa

vuoden 2009 alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Työsuhde on määräaikainen ja voi kestää enimmillään viisi vuotta. Läänintaiteilijan tehtävänä on tukea ja edistää elokuva- ja mediakulttuuria Keski-Suomessa. Valinnassa painotamme alan koulutusta, laajaa näkemystä, pitkää kokemusta sekä yhteistyökykyä ja kielitaitoa. Palkka on 2550 euroa kuukaudessa.

Hakemukset toimitetaan 10.10.08 mennessä osoitteeseen Keski-Suomen taidetoimikunta, PL 41, 40101 Jyväskylä. Lisätietoja antavat taidetoimikunnan puheenjohtaja Raija Partanen p. 040 733 6908 ja taidetoimikunnan jäsen Yrjö Pulkkinen p. 040 705 4203.

ELOKUVA- JA MEDIAKULTTUURIN LÄÄNINTAITELIJA

Kun läänintaiteilijan nimeen määritellään sana "kulttuuri" (vertaa esimerkiksi kasvatus tai taide) niin nimi kattaa laajasti koko toimintakentän.

Emme etsi (pelkästään) sisäänpäin suuntautuvaa itsenäistä taiteen tekijää vaan ulospäin suuntautuvaa, rajapinnoissa olevien taiteentekijöiden ja organisaatioiden sekä "kulttuurin kuluttajien" ja yhteistyöverkon kanssa työhön pystyvää aktiivista toimijaa, jolla on laaja näkemys ja pitkä kokemus edustamastaan alasta.

Emme myöskään etsi (pelkästään) taidekasvatukseen perehtynyttä kasvatusalan ammattilaista mediaoppeja jakamaan. Kummatkin - sekä taiteellinen osaaminen ja taiteen ominaislaadun ymmärtäminen että taidekasvatus - toki kuuluvat oleellisena osana läänintaiteilijan kulttuurityön kenttään.

Toiminta-alueena on Jyväskylän ja Keski-Suomen maakunnan lisäksi myös valtakunnallinen, tämän taidealan työtä tekevien toimijoiden verkosto. Kaikki hyvä mitä voimme valtakunnan tasolta saada ruokkii myös Keski-Suomea - pitää seurata nopeaa kehitystä taiteen sisällön muutoksien lisäksi myös teknisellä tasolla - elokuva- ja mediataide on "välineriippuvaista". Kaikki hyvä mitä voimme valtakunnan tasolta saada ruokkii myös Keski-Suomea - pitää seurata nopeaa kehitystä taiteen sisällön muutoksien lisäksi myös teknisellä tasolla - elokuva- ja mediataide on "välineriippuvaista".

Emme astu tyhjään ruutuun. Keski-Suomen elokuvakeskuksen aktiivinen ja määrätietoinen toiminta määrittelee melko kattavasti tulevan läänintaiteilijan toimenkuvan suuntaviivat. Voimme siis astua liikkuvaan junaan, tukeutua jo aloitettuun toimintaa ja tukea sitä merkittävästi.

Tähän työhön tarvitsemme näkemyksellisen ja kokeneen kulttuurin ammattilaisen, jolla on työhön soveltuva loppututkinto. Läänintaiteilijan tulisi olla rakentavan yhteistyökykyinen ja pystyä kehittämään aktiivisesti olemassa olevien (maakunnan ja valtakunnan tason) toimijoiden kulttuurisesti arvokkaan työn edellytyksiä, viestintää ja tiedonkulkua

Saarijärvellä, maalaiskaupungissa syyskuussa AD 2008
Yrtsi Pulkkinen

Lisätietoa
taidetoimikunnan puheenjohtaja Raija Partanen
p. 040 733 6908

taidetoimikunnan jäsen Yrjö Pulkkinen
p. 040 705 4203