Pirkanmaan avustusinfo kiinnosti yli sataa kuulijaa

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) Pirkanmaan aluetoimipisteen järjestämä seminaari oli yleisömenestys. 2. lokakuuta 2013 pidetyn Pirkanmaan kulttuurin rahoituskanavista kertovan seminaarin avasi Pirkanmaan taidetoimikunnan puheenjohtaja Maila-Katriina Tuominen.

Pirkanmaan taidetoimikunnan puheenjohtaja Maila-Katriina Tuominen ja Taiken Pirkanmaan toimipisteen erityisasiantuntija Armas Ketonen odottamassa puheenvuorojaan.

Tuominen korosti, että lyhyt ja hyvin perusteltu hakemus on parempi kuin laaja ja lavea. Itseään ei kannata hakemusprosessista jäävätä, vaan kertoa riittävästi osaamisestaan ja ammattitaidostaan. 

Taiken Pirkanmaan toimipisteen erityisasiantuntija Armas Ketonen kertoi, että Taiteen edistämiskeskus on ollut vuoden alusta saakka valtakunnallinen organisaatio. Muutos on merkinnyt yhtenäistämistä myös apuraha- ja avustuskäytännöissä. Joissakin apurahoissa ja avustuksissa hakuaika on aikaistunut. Pirkanmaan alueella on aikaisemmin ollut erikseen haettavissa ulkomaan matka-apurahat neljä kertaa vuodessa. Näitä ei jatkossa enää Pirkanmaalla ole, mutta matka-apurahoja voi hakea Taiken päätoimipisteestä. Vuoden 2014 kansainväliseen toimintaan voi hakea apurahoja myös Pirkanmaalla, mutta haku on tehtävä jo nyt lokakuun haussa esimerkiksi kohdeapurahojen kautta. Ketonen muistutti myös, että 1.10.–31.10.2013 haettavien hankkeiden on oltava toteutettavissa vuoden 2014 aikana, koska jaettavana olevat rahat ovat kyseisen kalenterivuoden veikkausvoittovaroja. Taiken uusimpia avustusmuotoja on yhteisöjen erityisavustus kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan. Sitä myönnetään mieluiten hankkeisiin, joissa on yhteistyötä taiteilijoiden ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorin kanssa. Tavoitteena ovat pitkäjänteinen toiminta ja kumppanuudet mieluummin kuin yksittäiset hankkeet. Lisätietoa Taiken Pirkanmaan alueen avustuksista.

Pirkanmaan ELY-keskuksen  sivistystoimentarkastaja Jukka T. Raivion mukaan ELY-keskuksissa eletään murrosvaihetta. Nykyinen EU:n ohjelmakausi on päättymässä, ja ensi vuonna alkava ohjelmakausi 2014–2020 on lausuntovaiheessa. Nykyisen ohjelmakauden tuloksia tulee myöhemmin syksyllä nähtäväksi www.vipua.fi -verkkosivustolle. Jo aikaisemmin on julkaistu nettilehti Pirkanmaalaisia kulttuuritekoja, jota lukemalla voi tutustua rahoitettuihin hankkeisiin. Raivio muistutti myös toimintaryhmistä, joiden kautta tukea voi anoa paikallisille kehittämishankkeille. Yritystoiminnan tuet kiinnostuvat kuulijoita, ja Raivio kertoi yrityksen kehittämisavustuksesta ja palkkatuesta, joista voi tiedustella tarkemmin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston terveiset seminaariyleisölle toi hoitokunnan jäsen Minnakaisa Kuivalainen. Hän kehotti hakijoita huomioimaan myös nimikkorahastot, joiden kautta tukea myönnetään tietyntyyppisiin tarkoituksiin tai tietyntyyppisille hakijoille. Vankka kehotus tuli myös lähettää Pirkanmaalta runsain mitoin hakemuksia hakuaikana 1.–31.10.2013 keskusrahastoon. Sen tekemät päätökset ovat suhteessa tulleisiin hakemuksiin, ja Pirkanmaalta haetaan valtakunnallisessa haussa liian vähän. Päällekkäistä rahoitusta samaan kohteeseen ei myönnetä, mutta apurahaa kannattaa hakea sekä keskusrahastosta että Pirkanmaan maakuntarahastosta, jossa hakuaika on 10.1.–10.2.2014. Kuivalainen kehotti suhtautumaan apurahahakemusten tekoon kuin koevastaamiseen: jokainen teksti ja ohje kannattaa lukea tarkasti ja kaikkiin kohtiin vastata. Kannattaa hankkia myös uudet suositukset, sillä vuosia vanhat suositukset eivät anna hyvää kuvaa hakijasta. Kuivalainen korosti, että hakijat tekevät sekä sähköisen että allekirjoitetun paperihakemuksen. Esimerkiksi näytelmään on parempi hakea produktiokohtaisesti työryhmänä kuin lähettää monta henkilökohtaista hakemusta samaan kohteeseen eri taiteilijoilta. Ensi vuosi on Kulttuurirahaston juhlavuosi. Pirkanmaan rahasto myöntää juhlavuoden apurahan, suuruudeltaan vähintään 30 000–40 000 euroa; summa voidaan jakaa yhtenä tai kahtena apurahana. Rahaston nettisivuilla on hakuohjeita, linkkejä ja esimerkkejä usein kysytyistä kysymyksistä. Katso myös Pirkanmaan rahaston omat linjaukset.


Seminaari kulttuurin rahoituskanavista kiinnosti. Kuvat: Tuija Halttunen.

Majaoja-säätiön toiminta on selkeästi monia muita kulttuuria rahoittavia tahoja vapaampaa. Asiamies Ritva Tiainen kertoi, että heidän painopistealueensa ovat vaihtuvia eikä heillä ole kiinteitä sääntöjä tai hakuja. Heidän päätöksistään ei myöskään ole valitusoikeutta. Raportin hekin rahoittamiltaan tahoilta haluavat, ja toivovat sen myös tulevan ilman muistutuksia. Säätiö kertoo kuluvan vuoden teemasta nettisivuillaan helmikuussa. Päätökset tulevat loppuvuodesta. Hakulomake on yksinkertainen, ja Tiainen kehottaa hakijoita vastaamaan vain siihen mitä kysytään. Myöskään liitteitä ei tarvita suurta määrää; pari hyvää juttua riittää.

Tampereen kaupungin tilaajaryhmän suunnittelija Outi Koivisto kertoi kaupungin erilaisista avustusmuodoista. Toiminta-avustusten suurin saajaryhmä ovat kulttuurilaitokset, mutta myös isoa määrää yhdistyksiä tuetaan. Toiminta-avustusten kriteereihin on suunnitteilla muutoksia, ja erityisesti tuettavien tahojen toiminnan vaikuttavuuteen kiinnitetään jatkossa huomiota. Kaupungilla on myös jonkin verran stipendejä ja apurahoja. Taide- ja kulttuurialan toimijoita kiinnostanevat myös kaupungin kulttuuripalveluilta haettavissa olevat tuotantotuet. Lisätietoja kaupungin nettisivuilta.