Lapin kulttuuriasiat esillä kulttuuritoimen työkokouksessa Levillä

Lapin kuntien kulttuuritoimijat kokoontuivat käsittelemään taide- ja kulttuurialan ajankohtaisia asioita Kittilään ja Leville 26.9.-27.9.2013. Kokouksessa tarkasteltiin kulttuurin haasteita kuntasektorilla. Kokouksessa keskusteltiin myös kulttuuripalvelujen määrästä, riittävyydestä sekä haasteista palvelujen järjestämisessä Lapissa.

 

Erityisenä teemana nousi esille kulttuurimatkailu, joka on vahvassa asemassa Kittilässä ja Levillä. Kokousväki osallistui myös Levillä järjestettävälle Matkailuparlamentin kulttuuriluennolle.

Kittilän kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Anna Mäkelä. Kokouksen alussa kuultiin tervehdys myös Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Neuvotteleva virkamies Anne Mattero painotti kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen mahdollisuuksia Lapissa sekä taiteilijoiden ja kulttuurituottajien yhteistyön tärkeyttä matkailualan yrittäjien kanssa. Haasteena on alueen kulttuurin ja kulttuuripalvelujen tunnetuksi tekeminen matkailijoille.

Myös keskustelu kulttuurin mahdollisuuksista uudella ohjelmakaudella on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Lapin liiton, ELY-keskuksen ja maaseuturahaston asiantuntijat antoivat kattavan tilannekatsauksen.

Kokouksessa esiteltiin myös Suomen kulttuurirahaston ja Lapin rahaston toimintaa. Esittelyssä oli myös pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena syntyneet kulttuurihankkeet: lappilaisten taiteilijoiden työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä edistävä Magenta -hanke sekä esittävän taiteen ammattilaisia työllistävä ja kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia lisäävä Kulttuurirakka -hanke. 

Kokemusten vaihto ja keskinäinen vuorovaikutus luovat perustaa uusille mahdollisuuksille ja yhteistyölle, kokouksessa todettiin. Seuraava Kuntakulttuuri kohtaa -tapahtuma järjestetään 8.9.-9.9.2014 Sallassa.

Tapahtuman materiaalit:

Kittilän kunnan kunnanjohtajan Anna Mäkelän tervehdys (ppt, 4750 kt)

Neuvottelevan virkamiehen Anne Matteron power point, OKM, kulttuuri, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto (pptx, 1716 kt)

Aluekehitysasiantuntija Satu Kantolan power point, Lapin liitto (pptx, 7718 kt)

Ylitarkastaja Satu Huikurin power point, ELY-keskus (ppt, 294 kt)

Hankeasiantuntija Eija Harjun power point, ELY-keskus (ppt, 204 kt)

Lapin rahaston asiamies Marjut Kuusiston power point, Suomen kulttuurirahasto (pdf, 2833 kt)

Erityisasiantuntija Tomi Ahon power point, Taiteen edistämiskeskus, Lapin aluetoimipiste (ppt, 4305 kt)

Tapahtuman tiedote (docx, 16 kt)

Tapahtuman ohjelma (docx, 3616 kt)

Tapahtuman osallistujalista (pdf, 101 kt)