Taiteen keskustoimikunnan uusia ohjeita apurahoihin

Taiteen keskustoimikunta (TKT)

Apurahat yksityishenkilöille ja työryhmille kansainvälisen kulttuuriyhteistyön, kulttuuriviennin tai kulttuurivaihdon hankkeisiin

Käyttötarkoitus: Yksittäisille taiteen alan toimijoille (yksityishenkilöille ja työryhmille) taiteen alaan kuuluvien kansainvälisen kulttuuriyhteistyön, kulttuuriviennin tai kulttuurivaihdon hankkeista aiheutuviin kuluihin. Apuraha myönnetään hankekohtaisiin kuluihin, ei jatkuvan toiminnan tukemiseen. Hakemukseen tulee liittää hankekuvaus kustannusarvioineen sekä erittely kuluista, joihin apurahaa haetaan.

Apurahoista päätettäessä kiinnitetään huomiota hankkeen taiteelliseen laatuun ja merkittävyyteen, hankkeen toteutuksen organisointiin, kustannusarvion realistisuuteen sekä hankkeen saamaan muuhun rahoitukseen.

Hakuaika: vuoden 2009 hakuaikaa on jatkettu 10.9.2009 saakka.  Vuoden 2010 hankkeisiin hakuaika päättyy 30.9.2009 ja lisäksi toinen hakuaika 30.4.2010 mennessä.
Lisätiedot: tktinfo@minedu.fi
palvelunumero (09) 1607 7921

Matka-apurahat yksityishenkilöille ja työryhmille pohjoismaisen ja EU:n piirissä tapahtuvan kulttuuriyhteistyön matkoihin

Käyttötarkoitus: Taiteen ja kulttuurialan toimijoiden ulkomaille suuntautuviin matkoihin, jotka koskevat osallistumista EU:n piirissä toteutettavaan kulttuuriyhteistyöhön tai pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön. Matka- ja majoituskuluina otetaan huomioon kohtuulliseksi katsottavat kulut pääsääntöisesti edullisimman käytettävissä olevan taksan mukaisina, päivärahakuluja ei oteta huomioon. Apurahoja ei myönnetä opinto-, tutustumis- tms. matkoihin. Matka-apurahoja ei myönnetä myöskään residenssimatkoihin, sillä niitä varten ovat erilliset residenssiavustukset. Hakemukseen tulee liittää matkan kohteena olevan tapahtuman kutsu, ohjelma, matkaohjelma, tapaamissuunnitelma tai yhteistyöhankkeen suunnitelma.

Hakuaika: vuoden 2009 hakuaikaa on jatkettu 10.9.2009 saakka.  Vuoden 2010 hankkeisiin hakuaika päättyy 30.9.2009 ja lisäksi toinen hakuaika 30.4.2010 mennessä. Hakemus on lähetettävä ennen matkaa.

Avustukset yhteisöille pohjoismaiseen ja EU:n piirissä tapahtuvaan kulttuuriyhteistyöhön osallistumiseen

Käyttötarkoitus: Taiteen ja kulttuurin alalla toimiville yhteisöille kuluihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta EU:n piirissä toteutettavaan kulttuuriyhteistyöhön tai pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön ulkomailla. Avustusten tarkoituksena on kannustaa erityisesti taiteen alan yhteisöjä eurooppalaisen ja pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen. Hankkeisiin sisältyvinä matka- ja majoituskuluina otetaan huomioon kohtuulliseksi katsottavat kulut pääsääntöisesti edullisimman käytettävissä olevan taksan mukaisina, päivärahakuluja ei oteta huomioon. Hakemukseen tulee liittää matkan kohteena olevan tapahtuman kutsu, ohjelma, matkaohjelma, tapaamissuunnitelma tai yhteistyöhankkeen suunnitelma.

Hakuaika: vuoden 2009 hakuaikaa on jatkettu 10.9.2009 saakka.  Vuoden 2010 hankkeisiin hakuaika päättyy 2.11.2009 ja lisäksi toinen hakuaika 30.4.2010 mennessä.

Avustukset yhteisöille kansainvälisen kulttuuriyhteistyön, kulttuuriviennin tai kulttuurivaihdon hankkeisiin

Käyttötarkoitus: Avustuksia myönnetään yhteisöille taiteen alaan kuuluvien kansainvälisen kulttuuriyhteistyön, kulttuuriviennin tai kulttuurivaihdon yksittäisiin hankkeisiin. Avustuksia ei myönnetä kuluihin, jotka ovat osa yhteisön jatkuvaa, tavanomaista toimintaa. Hakemukseen tulee liittää hankekuvaus kustannusarvioineen sekä erittely kuluista, joihin avustusta haetaan.

Avustuksista päätettäessä kiinnitetään huomiota hankkeen taiteelliseen laatuun ja merkittävyyteen, sen laajuuteen ja yleiseen vaikuttavuuteen sekä hankkeen kustannusarvioon ja toteutuksen organisointiin.

Hakuaika: vuoden 2009 hakuaikaa on jatkettu 10.9.2009 saakka.  Vuoden 2010 hankkeisiin hakuaika päättyy 2.11.2009 ja lisäksi toinen hakuaika 30.4.2010 mennessä.