Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia - verkostosta voimaa ja väyliä –seminaari Turussa 15.9.2011

Varsinais-Suomen taidetoimikunta ja Turun AMK:n Taideakatemia järjestävät yhteistyössä verkostoitumisseminaarin taide- kulttuuri, sosiaali- ja terveysalan toimijoille Turun Konservatorion auditoriossa (Linnankatu 60) 15.9.2011. Seminaarin ohjelmassa on puheenvuoroja, keskustelua ja yhteisen tulevaisuuden suunnittelua kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistävälle toiminnalle Varsinais-Suomessa.

Seminaari on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen käynnistyy elokuussa, jolloin myös tarkempi seminaariohjelma julkaistaan.

Verkostoitumisseminaari on Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toimintaohjelman osa.

Ohjelman tavoitteena on, että

  • jokaisella on oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan
  • kulttuurin vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on tunnustettu poliittisella, hallinnollisella ja rakenteiden tasoilla.

Viisivuotinen ohjelma loppuu vuonna 2014.

Lisätietoa:

Kaisa Lehto

Projektisuunnittelija
Kuvataiteen koulutusohjelma
Turun AMK / Taideakatemia
Linnankatu 54
20100 Turku

kaisa.lehto@turkuamk.fi
040 3550297