Keski-Suomen taidetoimikunnan taiteilija–apurahat 2009 / haku päättyy 31.11. klo 16

Keski-Suomen taidetoimikunta tukee taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, työryhmiä ja yhteisöjä sekä järjestöjä vuosittain noin kahdella sadalla tuhannella eurolla. Apurahoja myönnetään taiteelliseen työskentelyyn ja taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Keski-Suomen taidetoimikunnassa on vuodelle 2012 haettavana lastenkulttuuriin ja kansainvälistymiseen kohdennettuja apurahoja.

Lastenkulttuuriavustukset 2012

Keski-Suomen taidetoimikunta jakaa lastenkulttuuriin kohdennettuja avustuksia noin 15 000 euroa vuodelle 2012.

Lastenkulttuuriavustusten hakuaika päättyy 31.1.2012 mennessä
Hakemisessa käytetään joko taiteilija-apuraha- tai yhteisöavustuslomaketta. Taiteenlajiksi merkitään lastenkulttuuri.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Keski-Suomen taidetoimikunta, Keskustie 20 C 32, 40100 Jyväskylä
Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään.

Keski-Suomen taidetoimikunta jakaa lastenkulttuuriin kohdennettuja avustuksia noin 15 000 euroa vuodelle 2012. Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaosto lakkautettiin tänä vuonna ja jaoston jakamat avustusmäärärahat siirrettiin alueellisten taidetoimikuntien päätettäväksi.

Lastenkulttuuriavustuksia haetaan Keski-Suomessa 31.1.2012 mennessä. Avustusta voivat hakea yksittäiset taiteilijat, taiteilijaryhmät ja yhteisöt.

Hakemisessa käytetään joko taiteilija-apuraha- tai yhteisöavustuslomaketta. Taiteenlajiksi merkitään lastenkulttuuri.

Lisätietoja

ma. pääsihteeri Ilkka Kuukka, ilkka.kuukka(at)minedu.fi,

050 550 1850
osastosihteeri Seija Tervasmäki, seija.tervasmaki(at)mined.fi, 0400 540 885

Kansainvälisyysmääräraha

Taidetoimikunta varaa vuoden 2012 taiteenedistämismäärärahasta erityisen kv-määrärahan ja tukee tällä rahoituksella keskisuomalaisten taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien kansainvälistymistä.

Avustusta haetaan kohdeapurahana taiteilija-apurahalomakkeella 30.11.2011 mennessä.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Keski-Suomen taidetoimikunta, Keskustie 20 C 32, 40100 Jyväskylä
Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään.

Keski-Suomen taidetoimikunta luopuu toistaiseksi osuudestaan Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan ylläpitämästä Arenys de Marin residenssistä.

Taidetoimikunta varaa vuoden 2012 taiteenedistämismäärärahasta erityisen kv-määrärahan ja tukee tällä rahoituksella keskisuomalaisten taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien kansainvälistymistä; esimerkiksi kansainvälisiä taideprojekteja, ulkomailla toteutettavaa näyttelytoimintaa ja taiteilijavaihtoa.

Avustusta haetaan kohdeapurahana taiteilija-apurahalomakkeella 30.11.2011 mennessä.

Lisätietoja

ma. pääsihteeri Ilkka Kuukka, ilkka.kuukka(at)minedu.fi,

050 550 1850
osastosihteeri Seija Tervasmäki, seija.tervasmaki(at)mined.fi, 0400 540 885

Työskentely- ja kohdeapurahat

Työskentelyapuraha voi olla ½ – 3 -vuotinen tai pienempi. Vuosiapurahan suuruus on n. 18 800 euroa / vuosi.

Kohdeapurahoja taiteilijoille ja työryhmille työsuunnitelmien toteuttamiseen, esitys-, näyttely- yms. kustannuksiin.

Työskentely- ja kohdeapurahojen hakuaika päättyy vuosittain 30.11.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Keski-Suomen taidetoimikunta, Keskustie 20 C 32, 40100 Jyväskylä
Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään.

Valtionavustukset

Valtionavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa. Valtionavustuksia myönnetään järjestöille, harrastajaryhmille ja yhteisöille erilaisten projektien toteuttamiseen.

[Lataa hakulomake: valtionavustukset/yhteisöavustus PDF]

Hakuaika päättyy 31.1.

Oppaita apurahojen ja avustusten hakijoille
Hakijan opas on laadittu Taiteen keskustoimikunnassa, mutta ohjeet sopivat erinomaisesti myös alueellisen taidetoimikunnan apurahojen ja avustusten hakijoille.
Apurahan hakijan opas (PDF)
Avustuksen hakijan opas (PDF)

EU-tuki

Kulttuuri- ja taidehankkeet voivat saada EU-tukea Kulttuuri 2000-puiteohjelmaan, rakennerahastojen ja yhteisöaloitteiden kautta. EU-hankkeiden valmistelusta vastaavat Opetusministeriö, Keski-Suomen liitto, TE-keskus ja lääninhallitus. Päätökset projekteista tekee maakunnan yhteistyöryhmä. Taidetoimikunta antaa lausuntonsa kulttuuriin ja taiteisiin liittyvistä hankkeista.

Hyödyllisiä osoitteita
www.keskisuomi.fi
www.kuntaliitto.fi
www.minedu.fi
www.cimo.fi
www.eurooppa-tiedotus.fi/fi/
 
 
Tärkeitä päivämääriä
 

31.1. (vuosittain): valtionavustusten hakuaika päättyy

31.1. (2012): lastenkulttuuriavustusten hakuaika päättyy

30.11. (vuosittain): työskentely- ja kohdeapurahojen hakuaika päättyy

30.11. (2011): kv-avustuksen hakuaika päättyy