Kutsu Luovien alojen yritystoiminnan kehittämisohjelman hanketyöpajaan

Kutsu Luovien alojen yritystoiminnan kehittämisohjelman hanketyöpajaan

Maanantaina 20.6.2011 kello 9.00 - 12.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki

Ideat ja toteuttajat yhteen

Työpajan tavoitteena on antaa vinkkejä hyvän hakemuksen tekemiseen, ruotia ideoita sekä käynnistää yhteistyötä.

Valmistaudu esittelemään tarpeesi/ideasi lyhyesti keskustelun herättämiseksi.

Tällä hakukierroksella haetaan ensisijaisesti hankkeita 1. Kulttuuri- ja luovien alojen välittäjäportaan vahvistamiseen Tavoitteena on aluksi jäsentää kulttuuri- ja luovien alojen välittäjäportaan toimintakenttää, antaa selkeä kuva välittäjätoiminnan toimintaympäristöstä, kuten ammattikuvista, yrityksistä, toimintamalleista ja verkostoista sekä kuvata ja pilotoida alustavasti keskeiset hankkeessa toteutettavat välittäjäportaan kehittämistoimenpiteitä.

Kulttuuri- ja luovien alojen vahvistamiseen

Tavoitteena ovat todennettuihin tarpeisiin perustuvat hankkeet, jotka kehittävät ja vahvistavat luovien alojen yrittäjien, ammatinharjoittajien tai freelancereiden osaamista ja toiminnan elinkelpoisuutta valtakunnallisesti.

Hakemuksen on oltava viranomaiskäsittelyssä viimeistään 30.9.2011.

Hanketyöpajan ohjelma

Aamukahvi

Kehittämisohjelman tavoitteet, Kirsi Kaunisharju, OKM

Hyvän hankehakemuksen tekeminen, Valtteri Karhu, ELY-keskus Häme

Ideoiden esittely ja työstäminen

Hyvät ideat rahoitettaviksi hankkeiksi!

Ilmoittaudu hanketyöpajaan

ulla.karhu(at)aalto.fi