Toimijoiden yhteinen strategia vie tanssia eteenpäin

Varsinais-Suomen tanssin ammattilaiset ovat laatineet yhdessä Varsinais-Suomen taidetoimikunnan kanssa alan tulevaisuutta luotaavan strategian Askel eteenpäin. Työpajoihin osallistui yli 30 alan toimijaa, ja tuloksena on käytännönläheinen tieto- ja tavoitepaketti erityisesti varsinaissuomalaiselle tanssikentälle ja sen toiminnasta kiinnostuneille ihmisille.

Varsinais-Suomen tanssin ammattikenttä on laaja: se ulottuu Turusta saaristoon ja pieniin sisämaan kuntiin. Varsinais-Suomessa on kaksi valtionosuutta saavaa tanssiteatteria sekä jo pitkään kiinteästi toimineita vapaita ryhmiä. Lisäksi Varsinais-Suomessa on huomattava joukko freelancereita, jotka työllistyvät lyhyillä sopimuksilla. Varsinais-Suomessa tanssin toimintaedellytysten parantamisessa tärkeä tehtävä on ollut vuodesta 2004 lähtien toimineella Läntisen tanssin aluekeskuksella, joka muun muassa myöntää tuotantotukia tanssiteoksille.

Varsinais-Suomen tanssitaiteen strategiassa Askel eteenpäin esitetään viitisenkymmentä toimenpide-ehdotusta alan kehittämiseen. Nämä on jaoteltu kymmeneen teemaan, joissa käsitellään mm. tanssin tuottajakoulutusta, tanssin yhteistyöverkostoja, tanssin medianäkyvyyttä, tanssin tilaratkaisuja, yleisötyötä, tanssin soveltavan käytön kehittämistä, tanssikasvatusta ja tanssin tutkimusta.

Askel eteenpäin on saatavana painettuna julkaisuna Varsinais-Suomen taidetoimikunnasta ja sähköisenä kirjana osoitteesta http://www.e-julkaisu.fi/vstaide/tanssistrategia/ Varsinais-Suomen taidetoimikunta on aikaisemmin julkaissut alueellisia taidealakohtaisia strategioita arkkitehtuurin, kirjallisuuden, visuaalisten taiteiden, muotoilun ja animaation aloilta.

Lisätietoja

Henri Terho
Pääsihteeri
Varsinais-Suomen taidetoimikunta
henri.terho@minedu.fi, 040-7373 084