Taidetoimikunta esittää Taivassalon Onnelan suojelua

Varsinais-Suomen taidetoimikunta on tehnyt Taivassalon keskustassa sijaitsevasta Taivassalon seurakunnan omistamasta Onnelasta rakennussuojeluesityksen. Samalla taidetoimikunta esittää rakennuksen ja sen pihan puuston asettamista välittömästi toimenpidekieltoon.

Suojeluesityksen perusteena on Onnelan merkitys Taivassalon kylänraitille. Onnela rajaa kylänraitin kauniisti keskiaikaisesta kivikirkosta ja samalla rauhoittaa kirkon ympäristön.  

Onnela on tyypillinen, nuoren itsenäisen Suomen kyläkeskuksen asuinrakennus. Siinä yhdistyvät huvilamaisuus, karoliinista mallia mukaileva pohjakaava, klassinen muoto ja jugendtyyliset detaljit. Tämä kotoinen ja harmoninen rakennustyyppi on miltei kokonaan kadonnut kylien murroksessa viimeisten 60 vuoden aikana.

Onnela sijaitsee keskiaikaisen kylänraitin varrella. Sillä on kulttuurihistoriallisesti suuri merkitys yhtenä kerroksena jo keskiajalla syntyneessä Taivassalon keskustassa. Onnela liittyy rakennusajankohtansa puolesta myös taivassalolaisen kiviteollisuuden vahvaan nousukauteen. Rakennuksen kivijalka on luonnollisesti oman kylän graniittia.

Taivassalon seurakunta on tehnyt Onnelasta purkulupahakemuksen. Rakennus on tällä hetkellä välittömän purku-uhan alainen. Jos Onnela puretaan, kylänraitti ei enää päättyisi kirkon suuntaan katsottuna selkeästi, vaan entisen K-marketin varastomainen hahmo sekä tienvarren parkkipaikat jäisivät näkymän pääosaan. Onnelalla on erityisen suuri merkitys kylän ja kirkon välisen yhteyden luojana.

Taivassalon keskustan kaava on vanhentunut

Onnelan purkamisesta ei edes keskusteltaisi, jos Taivassalon keskustan asemakaava olisi päivitetty ja siinä olisi otettu ympäristöarvot paremmin huomioon. Siksi onkin tärkeää, että Taivassalossa kuten muuallakin kyläkeskusten asemakaavat päivitettäisiin. Silloin rakennetun ympäristön suojeluarvot ja rakennuskannan kerroksellisuus tulisivat otetuiksi nykyistä paremmin huomioon.

Kulttuurimaiseman säilyminen erityisesti ainutlaatuisen kivikirkon läheisyydessä on Taivassalon kunnan kehityksen voimavara. Vastaavia ympäristöjä tulisi vaalia myös muiden kuntien keskustoissa.

Lisätietoja

Henri Terho
Pääsihteeri
Varsinais-Suomen taidetoimikunta
henri.terho@minedu.fi, 040-7373 084