Avoin ideahaku nuorten työllistämiseen

Varsinais-Suomen taidetoimikunta julistaa haettavaksi 67 000 euroa nuorten työllistämiseen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -hankkeisiin. Tuki koskee eri koulutusasteilta valmistuneita taiteilijoita, tuottajia sekä sosiaali- ja kulttuurialan alle 30-vuotiaita ammattilaisia Varsinais-Suomessa. Erilaisiin hankkeisiin työllistetään puoleksi vuodeksi kuusi nuorta ammattilaista, joiden ei tarvitse olla työ- ja elinkeinotoimistoon kirjautuneita työnhakijoita.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -hankkeiden sisältöä ei ole tarkemmin määritelty. Kyseessä voivat olla esimerkiksi soveltavan taiteen hankkeet, joissa nuori ammattilainen ohjaa muita kokemaan ja itse tekemään taidetta. Hankkeissa voidaan myös palkata nuoria ammattilaisia ja taiteilijoita esiintymään, järjestämään työpajoja tai edistämään muilla kulttuurisisältöisillä keinoilla hyvinvointia erilaisissa hoitolaitoksissa ja palveluyksiköissä.

Työllistäjinä näissä hankkeissa voivat olla esimerkiksi kuntien kulttuuritoimet, sosiaali- ja terveystoimet, yksityiset työnantajat ja kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen tulee alkaa kuluvan vuoden aikana, mutta se voi tarvittaessa jatkua vuoden 2011 alkupuolelle saakka.

Työllistettävien henkilöiden palkan suuruudeksi on määritelty 1 800 euroa kuukaudessa sivukuluineen. Myönnettävä tuki on työllistettyä kohti 80 prosenttia kokonaiskuluista eli 1 440 €  /kk. Työllistävän tahon omavastuuosuudeksi jää edellä mainitun kokonaispalkan puitteissa 20 prosenttia palkkakustannuksista. Työllistäjä vastaa hankkeen muista kuluista.

Valtionavustus perustuu hallituksen lisätalousarvion erillismäärärahaan, joka on myönnetty alueellisten taidetoimikuntien käyttöön. Varsinais-Suomen taidetoimikunta odottaa alueen toimijoilta vapaamuotoisia hakemuksia, joista käy ilmi hankkeen sisältö, aikataulu, kustannusarvio, perustiedot hankkeen toteuttavasta tahosta sekä kuinka monta nuorta ammattilaista hankkeeseen aiotaan työllistää. Hankkeen päätyttyä on siitä annettava taidetoimikunnalle selvitys ja tilitys.

Varsinais-Suomen taidetoimikunta julistaa valtionavustuksen haettavaksi heti. Hakemukset pyydetään palauttamaan sähköpostilla osoitteeseen vstaide@minedu.fi viimeistään torstaina 3.6.2010 . Tarpeen vaatiessa ideahausta järjestetään myöhemmin uusi hakukierros.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Henri Terho
puh. 040-7373 084
henri.terho@minedu.fi
www.vstaide.fi