Kulho-hanke: Esittävä taide osaksi vanhuspalveluja

Esittävän taiteen ammattilaiset HOI! Työtä tarjolla!

Kiinnostaako sinua työskentely ikäihmisten kanssa?

Millä lailla omaa osaamista voisi hyödyntää seniorikansalaisten arkipäivässä?

Onko mielessäsi työskentelymetodi tai -malli, jolla voisi tuoda virkistystä palvelutaloissa ja vanhainkodeissa asuvien ja käyvien vanhusten arkeen?

Miten vanhusten pitkää elämänkokemusta, huumorintajua ja muistoja voitaisiin saada puettua esittävän taiteen muotoon?

Näyttämö- ja esitystaiteen tukiverkosto Framil ry on mukana Kulho-hankkeessa, jossa tuotetaan kulttuuripalveluita turkulaisille vanhuksille. Kulho on osa laajempaa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa Hymykuopat- hanketta. Tavoitteena on, että kulttuuripalvelut olisivat mukana ihmisten arjessa, vaikka ikää on karttunut paljon. Hanke haluaa synnyttää konkreettisia Kulttuurihoitopaketteja, joita voisi mahdollisesti hyödyntää laajemminkin vanhuspalveluissa.

Kulttuurihoitopakettien tehtäviä:

·         tuoda kulttuurielämyksiä ja -kokemuksia ikääntyneille

·         tuottaa taiteen kautta toimintakykyä ja elämänhalua edistävää toimintaa
         vanhuksille

·         antaa arvoa vanhusten omille muistoille ja kulttuurimieltymyksille

·         juurruttaa kulttuurihoito osaksi yhteiskunnan vanhuspalveluja

·         tuottaa iloa arkeen

Sovella osaamistasi

Framil etsii ja tuottaa sisältöjä, jotka liittyvät teatteriin, sirkukseen, nukketeatteriin, performanssiin ja kaikkien näiden soveltaviin menetelmiin. Toiminnan toivotaan olevan jatkuvaluonteista (esim. kerran viikossa) tai sitten jonkin tietyn ajanjakson sisällä tapahtuvaa (esim. 2 viikon työpajaluonteista toimintaa). Emme hae ensisijaisesti valmiita esityksiä, vaan vanhuksia osallistavaa toimintaa. Toki valmis esitys voi olla osa pakettia tai prosessia.

Framilin projektien aloituspaikoiksi on sovittu Ruusukortteli ja Lehmusvalkaman palvelukeskus. Molemmissa on aktiivista kävijäkuntaa ja hyvät tilat monenlaiselle toiminnalle.

Kulhon muut osallistujatahot ovat Läntinen tanssin aluekeskus (tanssi), Osuuskunta Valoaurinko (media) ja Sanataidekoulu Kratti (kirjallisuus ja sanataide). Varsinais-Suomen Taidetoimikunta on myös mukana Framilin osuuden toteuttamisessa.

Ehdota omaa toimintamalliasi!

Kerro, miten sinä toisit omaa osaamistasi vanhusten pariin. Ensimmäinen haku hankkeeseen on nyt. Lähetä vapaamuotoinen ehdotuksesi Framil ry:lle 22. huhtikuuta mennessä osoitteeseen info.framil@gmail.com.  Tai postitse: Framil ry/ V-S taidetoimikunta, Linnankatu 24, 20100 Turku. Hankesuunnitelman tulisi sisältää alustava toimintasuunnitelma, aikataulu ja kustannusarvio. Toteutettavat paketit valitsee Framilin asettama työryhmä yhdessä hoitolaitosten kanssa.

Palkka

Framil maksaa pakettien toteuttajille korvausta TES:n mukaisesti. Kahden vuoden aikana Framil toteuttaa noin kymmenen kulttuurihoitopakettia.

Lisätietoja antavat:

Henri Terho, pääsihteeri V-S taidetoimikunta, puh. 040 737 3084, email: henri.terho(at)minedu.fi

Timo Väntsi, Framil ry:n puheenjohtaja, puh 0400 691 757, email: vantsi(at)gmail.com