Rakennustaidetta edistäviin hankkeisiin 295 000 euroa

Valtion rakennustaidetoimikunta on myöntänyt tukea rakennustaidetta edistäviin hankkeisiin vuo-delle 2011 yhteensä 295 000 euroa.

Tästä summasta jaettiin kohdeapurahoina yksityishenkilöille 89 000 € ja erityisavustuksina yhteisöille 206 000 €. Hakemuksia jätettiin yhteensä 50 ja tukea myönnettiin 31 hankkeeseen.

Rakennustaiteen kohdeapurahat 2011

Alatalo Elina Maria Anneli, Helsinki, 2 000 €
Global Studio India 2011 -konferenssimatkan kuluihin

Hernberg Hella Kanerva ja työryhmä, Helsinki, 6 000 €
Kaupunkikulttuuria käsittelevän kirjan kuluihin

Isohanni Tuula Marjatta, Helsinki, 5 000 €
Wilson meets Wirkkala -kirjahankkeen kuluihin

Kaipia Jouni Juhani, Helsinki, 6 000 €
Länsi-Afrikkaan suuntautuvan työskentelymatkan ja kirjan kuluihin

Kassi Tuuli Maaria ja työryhmä, Helsinki, 4 000 €
Suunnittelutyöhön nuorisokeskusrakennuksen tuottamiseksi Kambodzaan

Louekari Martta Leea ja työryhmä, Helsinki, 8 000 €
Newly Drawn -hankkeen kuluihin Pohjois-Amerikassa

Mattila Markku Sakari, Längelmäki, 4 000 €
Keski-Skandinavian suomalaisten rakennusperinnettä käsittelevän julkaisun kuluihin

Partanen Jenni Wilhelmiina, Tampere, 4 000 €
Kaupunkirakenteen tutkimushankeen kuluihin

Pelkonen Klaus Viljo Ilmari, Lappeenranta, 4 000 €
Pientalorakentamisen laatua edistävän projektin kuluihin

Rinnekangas Rax ja työryhmä, Helsinki, 4 000 €
Viisi mestaritaloa -dokumenttielokuvasarjan kuluihin

Seppä Ulla Sofia, Helsinki, 5 000 €
Arkkitehtuurin mestarikurssin osallistumismaksuun Australiassa

Suonto Yrjö Ilmari ja työryhmä, Espoo, 8 000 €
Ekologisesti kestävää rakentamista käsittelevän näyttelyn suunnittelukuluihin

Tiainen Jussi, Helsinki, 6 000 €
Inhimillinen arkkitehtuuri -aiheisen kirjan ja näyttelyn kuluihin

Vasu Eini Emmi Emilia ja työryhmä, Oulu, 4 000 €
Lapsille suunnatun vuorovaikutteisen työpajahankkeen kuluihin

Yanar Hüseyin, Helsinki, 4 000 €
Muotokuvia-kirjan julkaisukuluihin

Ylä-Anttila Kimmo Tapio ja työryhmä, Tampere, 5 000 €
Digital Fabrication -näyttelyn kuluihin

Kaksi apurahan saajaa on kieltänyt tietojensa julkaisemisen taiteen keskustoimikunnan nettisivuilla.

Rakennustaiteen erityisavustukset 2011

Europan Suomi Finland, Helsinki, 8 000 €
Europan 11 -arkkitehtuurikilpailun järjestelykuluihin

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry, Helsinki, 5 000 €
Peruskoulujen opettajille suunnatun arkkitehtuurin opetuspaketin
ja koulutuksen toteutuskuluihin

Openhouse ry, Helsinki, 8 000 €
OpenHouseHelsinki -kaupunkitapahtuman kuluihin

Rakennustaiteen seura ry, Helsinki, 1 000 €
Arkkitehtihaastattelujen toteutuskuluihin

Ruoveden kotiseutuyhdistys ry, Ruovesi, 3 000 €
Ruoveden kyläkouluja käsittelevän tutkimushankkeen kuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Helsinki, 2 000 €
Arkkitehti Ryue Nishizawan Suomeen suuntautuvan luentomatkan kuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Helsinki, 4 000 €
Kestävän suunnittelun sivusto EKO-BOXin kehittämishankkeen kuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Helsinki, 130 000 €
Arkkitehtuuripoliittisen asiantuntijan palkka- ja toimintakuluihin
sekä osa-aikaisen koordinaattorin palkkakuluihin

Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry, Helsinki, 3 000 €
Helsingin Hietarannan pukusuojapaviljongin kulttuurihistoriallisen
selvityshankkeen kuluihin

Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotuskeskussäätiö, Helsinki, 22 000 €
Asumisen ympäristöt -hankekokonaisuuden kuluihin

Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotuskeskussäätiö, Helsinki, 5 000 €
Unbuilt Helsinki -pienoismallityöpajan ja -näyttelyn kuluihin

Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotuskeskussäätiö, Helsinki, 10 000 €
Ihan pihalla! -pihatapahtumasarjan kuluihin

Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry, Inari, 5 000 €
Skábmagovat-elokuvafestivaalin lumiteatterin ja festivaalipolun toteutuskuluihin 

Lisätietoja:
Valtion rakennustaidetoimikunnan sihteeri Kirsi Väkiparta
puh (09)1607 7027, 040-4840 995, kirsi.vakiparta@minedu.fi