Hoitoyksiköt ja taiteilijat kaipaavat tukea taidepalveluiden tuottamiseen

Hyvinvointia edistävä taidetoiminta on viime vuosina yleistynyt sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vaikka taidetoimintaa järjestetään jo monissa hoitoyksiköissä, kaipaavat taiteilijat ja hoitohenkilökunta yhä ohjausta taidepalveluiden tuottamiseen.

Tämä käy ilmi Humanistisesta ammattikorkeakoulusta kulttuurituottajaksi valmistuneen Piia Pentin opinnäytetyöstä. Pentti tutkii työssään ikääntyneille suunnatun taidetoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia toiminnan edistämiseksi.

Tutkimus on syntynyt Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipisteen Osaamispolku-hankkeen tarpeista. Osaamispolku on taiteilijoiden osaamista ja verkostoja kehittävä hanke, joka pyrkii saattamaan yhteen taidetoiminnan tilaajat ja tarjoajat. Hanke on vienyt taidetta useisiin Turun alueen hoitoyksiköihin. Tuore tutkimus kokoaa yksiin kansiin läänintaiteilijoiden, hoitohenkilökunnan, hanketyöntekijöiden ja taiteilijoiden näkemyksiä taidetoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista.

Hoitoyksiköissä on havaittu tarve hyvinvointia edistäville taidepalveluille, mutta palveluiden saavutettavuus ja tilaaminen koetaan yhä haasteellisena. Taiteilijat puolestaan kokevat palveluidensa markkinoinnin yksiköihin haasteellisena. Selvityksen mukaan parhaaksi havaittu menetelmä hoitoyksiköiden ja palveluntarjoajien yhteensaattamiseksi on koordinaattorimalli. Koordinaattorimalli ei palvele vain palveluiden tuottamista ja saavutettavuutta, vaan tarjoaa vielä Suomessa verrattain nuorelle alalle tukipalveluita ja kehittämisideoita.

Taidetoimintaa hoitoyksiköihin – Toimenpide-ehdotuksia taiteen hyvinvointityön tueksi

Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013091015114

Lisätiedot:

Piia Pentti

kulttuurituottaja                                                                                 

piia.pentti@gmail.com  

 

Anna-Mari Rosenlöf

Osaamispolun taidekoordinaattori

anna-mari.rosenlof@minedu.fi