Keski-Suomen taidetoimikunnan vuoden 2012 apurahat taiteilijoille ja taiteen ammattilaisille

Keski-Suomen taidetoimikunnan vuoden 2012 apurahat taiteilijoille ja taiteen ammattilaisille
ovat haettavissa 30.11.mennessä (postileima hyväksytään).

Työskentelyapurahoja myönnetään kaikille taiteenaloille eripituisiksi jaksoiksi vapaaseen taiteelliseen työhön.

Kohdeapurahoja myönnetään kaikille taiteenaloille selkeästi määritellyn kohteen kustannusten kattamiseen. Kohdeapurahoja voivat saada myös taiteilijaryhmät.

Kansainvälistymisapurahoja (uusi) myönnetään taiteilijoiden, taiteilijaryhmien ja taiteen ammattilaisten kansainvälisiin hankkeisiin sekä matka-apurahoina näyttelytoimintaan ja taiteilijavaihtoon.

Hakemukset palautetaan osoitteella Keski-Suomen taidetoimikunta, Keskustie 20 C 32, 40100 Jyväskylä.

Lisätietoja

Keski-Suomen taidetoimikunnan toimisto
p. 0400 540 885