Hyvinvointiavustukset vuodelle 2012 tulossa hakuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 3.11. tekemällään kotisvunsa kirjauksella ilmoittanut siirtäneensä aikaisemmin hallinnoimansa ja myöntämänsä kulttuurin hyvinvointiavustukset vuoden 2012 osalta pääosin alueellisten taidetoimikuntien jaettavaksi. Jokainen aluetaidetoimikunta saa tarkoitukseen 25 000 euron määrärahan ja hakuaika todennäköisesti on koko maassa 2012 alkuvuodesta.

Kulttuurin hyvinvointiavustuksia tulee haettavaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 3.11. tekemällään kotisvunsa kirjauksella ilmoittanut siirtäneensä aikaisemmin hallinnoimansa ja myöntämänsä kulttuurin hyvinvointiavustukset vuoden 2012 osalta pääosin alueellisten taidetoimikuntien jaettavaksi. Jokainen aluetaidetoimikunta saa tarkoitukseen 25 000 euron määrärahan ja hakuaika todennäköisesti on koko maassa  2012 alkuvuodesta.

Hakea voivat yhteisöt, joilla on kulttuurin hyvinvointihankkeita vuodelle 2012.

Seuraavassa jo joitakin aikaisempaan ministeriön omaan jakoon perustuvia ohjeita:

Määrärahalla tuetaan yhteisöllisyyden, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämistä sekä työhyvinvoinnin tukemista kulttuurin ja taiteen keinoin. Etusijalla ovat poikkihallinnolliset yhteistyöhankkeet, joista syntyy uusia toimintamalleja.

Kriteereinä okm on käyttänyt mm. seuraavia näkökulmia:

* poikkihallinnolliset yhteistyöhankkeet

* uudenlaisten toimintamallien luominen

* toiminnan jatkuvuus ja suunnitelmallisuus

* hankkeiden maantieteellinen jakauma

* hankkeiden laajuus, valtakunnalliset hankkeet etusijalla

* hyvien käytäntöjen levittäminen; osallistavaa toimintaa

* mukana eri taiteenaloihin liittyviä hankkeita ja hankkeita eri kohderyhmille

* mukana taiteen ja kulttuurin ammattilaisia

*työllistävyys; julkisen, yksityisen ja 3. sektorin yhteistyö