Kulttuurin hyvinvointia edistävä toiminta - kohdeavustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt avustukset koskien kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävää toimintaa alueellisten taidetoimikuntien jaettavaksi vuodesta 2012 eteenpäin. Jokainen alueellinen taidetoimikunta saa jaettavakseen 25 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt avustukset koskien kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävää toimintaa alueellisten taidetoimikuntien jaettavaksi vuodesta 2012 eteenpäin. Jokainen alueellinen taidetoimikunta saa jaettavakseen 25 000 euroa.  

Hakuaika on tammikuu (1.-31.1., viimeisen päivän postileima hyväksytään). 

Avustusta haetaan yhteisöavustuslomakkeella.

Määrärahalla tuetaan yhteisöllisyyden, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämistä sekä työhyvinvoinnin tukemista kulttuurin ja taiteen keinoin. Etusijalla ovat poikkihallinnolliset yhteistyöhankkeet, joista syntyy uusia toimintamalleja.

Kriteereitä ovat mm.:

* poikkihallinnolliset yhteistyöhankkeet
* uudenlaisten toimintamallien luominen
* toiminnan jatkuvuus ja suunnitelmallisuus
* hankkeiden maantieteellinen jakauma
* hankkeiden laajuus, valtakunnalliset hankkeet etusijalla
* hyvien käytäntöjen levittäminen; osallistavaa toimintaa
* mukana eri taiteenaloihin liittyviä hankkeita ja hankkeita eri kohderyhmille
* mukana taiteen ja kulttuurin ammattilaisia
* työllistävyys; julkisen, yksityisen ja 3. sektorin yhteistyö