Hailuodossa pohditaan valokuvan terapeuttisia mahdollisuuksia

Hailuodossa pohditaan valokuvan terapeuttisia mahdollisuuksia
 
Suomen johtavat valokuvaterapian kouluttajat Ulla Halkola ja Tarja Koffert vetävät kurssia valokuvan terapeuttisista käytännöistä ja mahdollisuuksista viikonloppuna 28.-29.8.2009 Hailuodossa.

Valokuvaterapia kiinnostaa alan ammattilaisia niin terapeutteja, kuntouttajia, psykologeja ja muita hoiva-alalla työtään tekeviä kuin valokuvaajiakin. Kiinnostus valokuvan käyttämiselle terapian ja itsetutkiskelun välineenä on kasvanut oleellisesti viime vuosina. Kiinnostavuutta ja suosiota on lisännyt Halkolan ja Koffertin pitkäaikainen työ aiheen parissa ja heidän keväällä julkaisemansa kirja "Valokuvan terapeuttinen voima". Kurssin sisältö perustuu pitkälti kansainvälisellä valokuvaterapian kentällä kehittyneisiin menetelmiin ja kouluttajien omiin kokemuksiin valokuvan käytöstä terapian välineenä.

Suuren suosion saavuttanut kurssi on sarjassaan jo toinen Hailuodossa. Myös ensimmäiselle, toukokuussa järjestetylle kurssille olisi ollut tulijoita enemmän kuin mitä sinne pystyttiin ottamaan.

Kurssin järjestää Oulun läänin taidetoimikunta yhteistyössä Valokuvaterapiayhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopiston ja Hailuodon kunnan kulttuuritoimen kanssa. 


Lisätietoja:

Hannele Pappila
Valokuvauksen läänintaiteilija
Oulun läänin taidetoimikunta
040 744 2713