Kaupunkikokousta ehdotetaan Lapsenpäivä -palkinnon saajaksi

Kaupunkikokousta ehdotetaan Lapsenpäivä -palkinnon saajaksi

Oulun läänin taidetoimikunta ehdottaa Lapsenpäivä -palkinnon saajaksi vuonna 2009 Oulussa järjestettyä Lasten ja nuorten kaupunkikokousta. Lapsenpäivä -palkinto jaetaan yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä lasten taideharrastuksen ja -kasvatuksen edistämiseksi. Palkinnon jakaa Opetusministeriö ja se on suuruudeltaan 8.400 euroa.

Nuorisolain 8. pykälä velvoittaa viranomaiset takaamaan nuorille vaikutusmahdollisuudet heitä koskevissa asioissa. Oulun kaupungissa velvoite on täytetty uudenlaisella nuorisovaikuttamisen mallilla, jossa toiminnan pääpaino on alueellisissa nuorten ryhmissä. Ryhmissä on edustus jokaisesta alueella toimivasta ala- ja yläkoulusta, lukiosta ja nuorisotaloista. Ryhmän toiminnasta ja ohjauksesta vastaavat nuorisoasiainkeskuksen osallisuusvalmentaja ja alueen nuorisotyöntekijä. Ryhmiä on yhteensä 11 eri puolilla kaupunkia ja niissä on mukana yli 200 lasta ja nuorta.

Alueryhmien toiminnan huipentumana Oulun ensimmäinen lasten ja nuorten kaupunkikokous järjestettiin 17.2.2009 Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki 11 aluetta edustajiensa kautta. Kokouksen puheenjohtajina toimivat nuoret itse.

Kokouksen tuloksena oululaiset lapset ja nuoret päättivät viedä eteenpäin kannanottonsa kouluruokailusta sekä nuorten terveydenhuollosta. Kaupunkikokoukselle myönnetty 5000 euron määräraha päätettiin käyttää Oulun koulujen viihtyisyyden parantamiseen. Kaupunkikokouksessa annetussa julkilausumassa Oulun joukkoliikenteestä lapset ja nuoret esittävät, että lasten bussilippujen yläikäraja nostetaan 17 vuoteen.

Kokousta seurasi Oulun kaupunginteatterissa noin 500 lasta ja nuorta sekä joukko kutsuvieraita. Lisäksi kokous videoitiin internetin välityksellä. Ennen kokousta Tuomiokirkossa järjestettiin jumalanpalvelus ja nuorten kulkue halki kaupungin. Kokouksessa julkistettiin myös osallisuusnuorten tekemä musiikkivideo "Jokaisella on oikeus". Kaupunkikokous käytiin Porvoon valtiopäivien 1809 hengessä, ja se oli yksi merkkivuoden 1809 päätapahtumista Oulussa. Lasten ja nuorten kaupunkikokous on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain.

Oulun läänin taidetoimikunta katsoo Lasten ja nuorten kaupunkikokouksen lastenpäivän palkinnon arvoiseksi, koska se oli ainutlaatuinen ja uraauurtava tapa toteuttaa lain vaatimusta niin, että nuorilla oli todellinen mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Kaupunkikokoukseen sekä sen taustalla oleviin lasten ja nuorten alueellisiin vaikuttajaryhmiin panostus on osoitus Oulun kaupungin aktiivisesta ja vakavasta suhtautumisesta lasten ja nuorten asioihin ja heidän vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lisäksi kokouksen toteutus yhdisti hienolla tavalla historiaa, kulttuuria ja yhteiskunnallista vaikuttamista, joten se oli myös pedagogisesti arvokas kokemus niin lapsille ja nuorille kuin järjestelyissä mukana olleille aikuisillekin.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Ulla Lassila, puh. 040 771 2290
Suunnittelija Kimmo Suortamo, puh. 050 4560 165

Osallisuusvalmentaja Pasi Laukka, Oulun kaupunki, puh. 044 703 8208
Alueryhmän ohjaaja Teemu Vähä, Oulun kaupunki, puh. 044 703 8284
http://www.ouka.fi/nuoriso/osallisuus/index.html