Oulun läänin taidetoimikunta 2010-12 nimetty

Opetusministeriö on nimennyt alueellisten taidetoimikuntien (13) jäsenet vuoden 2010 alusta alkavalle kolmivuotiskaudelle. Lain mukaan opetusministeriö määrää alueellisen taidetoimikunnan jäsenet alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.

Alueellisiin taidetoimikuntiin voidaan sama henkilö nimittää enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi ja sen jälkeen aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua uudelleen. Alueellisten taidetoimikuntien jäseniä nimitettäessä on otettu huomioon mm. taiteen eri alojen ja koulutuksen asiantuntemus, alueelliset, kielelliset ja tasa-arvoon liittyvät näkökohdat sekä toimikuntien työn jatkuvuus.

Oulun läänin taidetoimikunnan kokoonpano kaudella 1.1.2010−31.12.2012 on seuraava:

• Heikki Aranne, taidemuseon johtaja, Kajaani
• Helena Jäykkä, toiminnanjohtaja, Oulu
• Tuulikki Karjalainen, FM, kamarineuvos, Kuhmo
• Mikko Korsulainen, näyttelijä, Oulu
• Reijo Kossi, musiikinopettaja, Pudasjärvi
• Juha Laakso, taidegraafikko, kuvataideopettaja, Raahe
• Moosa Myllykangas, TaM, Oulu
• Pekka Pirhonen, kulttuuritoimenjohtaja, Kuusamo
• Varpu Vilkuna-Uusitalo, kirjailija, Nivala